Spoorboog bij Meteren in beeld met projectvideo

In het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) PHS Meteren-Boxtel wordt de spoorboog bij Meteren beschreven. Om u een nader beeld te geven van het project en de aanpassingen is er een projectvideo gemaakt.

De Zuidwestboog bij Meteren - PHS Meteren-Boxtel

De projectvideo geeft een beeld van de verwachte eindsituatie. In een 3D-model laten we u zien wat de spooraanpassingen betekenen. Verdere uitwerking van het ontwerp vindt in de loop van het project plaats. 

Het Ontwerptracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) PHS Meteren-Boxtel liggen tot en met 26 april ter inzage. U kunt deze online bekijken via de website van het Platform Participatie(link is external).

Gepubliceerd op