Projectupdate augustus 2019

Sinds de vorige bijeenkomst is het project uiteraard niet stil blijven staan. We hebben een aantal belangrijke stappen gezet. Het ontwerp van het spoor, opstelterrein en transformatorhuis is gelijk gebleven. Op basis van dit ontwerp zijn de benodigde omgevingsvergunningen aangevraagd bij de gemeente Eindhoven. De omgevingsvergunning Milieu is verleend en inmiddels onherroepelijk. De omgevingsvergunningen Bouwen zijn ook verleend.
prorail_emplacement_eindhoven_kop

Terugblik vorige bijeenkomst
Tijdens de vorige omwonenden-bijeenkomst hebben we het project in vier verschillende informatiehoeken gepresenteerd. In drie hoeken kon u zien hoe wij het project voorbereiden. In de vierde informatehoek over het bouwproces voregen wij u om feedback te geven op de onderdelen verkeer, geluid en trillingen. Na afloop van de bijeenkomst ontving u van ons een overzicht met alle vragen en opmerkingen. Daarbij hebben wij aangegeven welke punten we konden verwerken in onze vervolgaanpak. Deze punten zijn als verplichting verwerkt in het definitieve contract met de bouwaannemer.

  • bouw/woonwerk-verkeer mag niet parkeren aan de Fuutlaan of achterliggende wijk;
  • bouwverkeer mag niet over de Parklaan en Fuutlaan(tussen Meerkollaan en Koekoeklaan);
  • de aannemer zorgt voor een logistiek proces waarbij de aan- en afvoer van materiaal zoveel mogelijk per spoor gebeurt, in plaats van over de weg;
  • het geluidsscherm zal gebouwd worden vóórdat andere bouw-en spoorwerkzaamheden beginnen om het bouwgeluid- en overlast te beperken.

Selectie van de aannemer
Het ontwerp is vertaald in contractstukken voor de bouwopdracht. Met deze contractstukken heeft ProRail de afgelopen periode de aannemer geselecteerd die deze opdracht tegen de beste prijs-kwaliteit verhouding kan uitvoeren. Dat is Dura Vermeer Railinfra BV uit Utrecht geworden. In een volgende informatiebijeenkomst in het najaar van 2019 stelt het projectteam van Dura Vermeer Railinfra BV zich aan u voor en lichten projectaanpak, detailplanning en bouwcommunicatietool.

Voorbereidende werkzaamheden geluidsscherm
NS Vastgoed BV heeft op verzoek van ProRail de afgelopen periode al een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo heeft aannemersbedrijf Averesch BV in opdracht van NS twee garageboxen aangepast aan de Fuutlaan ter hoogte van de Goorstraat. Ook is op deze locatie een leegstaand kantoorpand verwijderd. Op deze plek zal straks het geluidsscherm gerealiseerd worden.

Verschuiven van de bouwperiode
Er is bewust meer tijd genomen voor de zorgvuldige voorbereiding, het doorlopen van de vergunningenprocedure en het contracteren van onze bouwaannemer. Om het voorbereidingsproces van de bouwaannemer niet onnodig onder druk te zetten, heeft ProRail besloten ook de bouwperiode met ongeveer een jaar uit te stellen. Hierdoor is de planning gewijzigd.

Aangepaste planning
In onderstaande afbeelding ziet u op hoofdlijnen de gewijzigde planning van de drie modules/fases van de totaalaanpak om de opstel- en behandelcapaciteit op emplacement Eindhoven uit te breiden en te moderniseren. In deze update gaat het vooral over module 4 (in de zuidoost hoek van het opstelterrein, direct grenzend aan de Fuutlaan). Het geluidsscherm en realisatie van het nieuwe transformatorhuisje zijn onderdeel van deze module 4. De opdracht aan Dura Vermeer gaat daarnaast ook over de realisatie van module 1. Dit betreft de modernisering van vijf bestaande opstel- en behandelsporen (in het noordoostelijk gedeelte van het emplacement).

uitbreiding_opstelterrein_eindhoven_planning_versie_juli_2019_def.png

Module 2 is nog in de voorbereidende planfase. Dat wil zeggen dat het ontwerp van de aanpassingen van 4 naar 3 sporen en de bijbehorende servicevoorzieningen nog niet definitief zijn. Hiervoor is Ingenieursbureau Movares B.V. geselecteerd om de verdere planuitwerking te doen. Ook hierover houden we u via nieuwsberichten op deze projectpagina en de digitale nieuwsbrief op de hoogte.

Ontwerp
Aan locatie en ontwerp van zowel het geluidsscherm als het transformatorhuisje is niets gewijzigd ten opzichte van het ontwerp dat we tijdens de informatieavond hebben gepresenteerd. De commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Eindhoven is ook akkoord. De commissie heeft besloten dat met vormgeving en materiaalgebruik van geluidsscherm en transformatorhuis op een juiste manier is aangesloten bij de ruimtelijke kwaliteit en ambitie van wijk en omgeving. Hieronder zieteen aantal (reeds eerder getoonde) afbeeldingen van het project, zoals het straks vanaf de Fuutlaan te zien is.

Preview zij- en bovenaanzicht geluidscherm:

phs_eindhoven_-_bovenaanzichg_geluidscherm_eindhoven.jpg.pngphs_eindhoven_-_zijaanzicht_geluidscherm_eindhoven.jpg

Preview huidige- en toekomstige situatie geluidscherm:

phs_eindhoven_-_huidige_en_toekomstige_situatie_onderstation.png

 

Vooruit kijken
De komende periode tot het einde van dit jaar zal aannemer Dura Vermeer zich voorbereiden op de bouwfase.  Dura Vermeer zal onder andere hun uitvoeringsontwerpen en logistieke plannen opstellen. Ook zal de aannemer een aantal voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden opstarten.
Naar verwachting zal vanaf begin 2020 de bouwplaats worden ingericht. Vanaf dat moment zullen de bouwwerkzaamheden worden opgestart, beginnend met het geluidscherm, en gevolgd door de spooraanpassingen en de bouw van het transformatorhuis.

In een volgende informatiebijeenkomst dit najaar (2019) zal ProRail samen met Dura Vermeer Railinfra B.V. u hier nader over informeren. De uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst zal worden verzonden middels de digitale nieuwsbrief en ook bekend worden gemaakt op deze projectpagina.

 

Gepubliceerd op