Spooronderdoorgangen Veenendaal Voorpoort

Het spoor bij Veenendaal wordt in de toekomst veiliger. En het verkeer kan beter doorstromen. Veenendaal krijgt namelijk twee tunnels onder het spoor door: een fietstunnel bij de Nieuweweg-Noord en een autotunnel in het verlengde van de Voorpoort. Zij gaan de bestaande overweg Nieuweweg-Noord/Klompersteeg vervangen.

Klaar voor de toekomst

De overweg Nieuweweg-Noord/Klompersteeg in Veenendaal ligt op het traject Schiphol - Utrecht - Nijmegen. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor wordt dit spoortraject in de toekomst steeds intensiever gebruikt. Daarom is het nodig om de overweg op te heffen en te vervangen door twee tunnels. Zo wordt de verkeerssituatie veiliger en prettiger, ook als er straks meer treinen rijden.

Soepele doorstroom

De autotunnel zal aan de noordzijde vloeiend overgaan in de Klompersteeg, richting de N224. En de Klompersteeg, richting het Fort aan de Buurtsteeg, wordt op haar beurt weer verbonden met de Schalm door een brugdek over de nieuwe fietstunnel heen. Het verkeer kan dan veel soepeler doorstromen dan nu het geval is.

De Nieuweweg-Noord (N418) is straks niet langer meer een provinciale weg. Het wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel. De plek waar nu nog de spooroverweg is, is in de toekomst niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In plaats daarvan wordt de Voorpoort de nieuwe doorgaande weg.

Planning

In december 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ProRail, de gemeente Veenendaal, de gemeente Renswoude, de gemeente Ede en de provincies Utrecht en Gelderland.

In 2016 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Daarna zijn de voorbereidingen voor de start van de bouw begonnen. Inmiddels is de uitvoering van de werkzaamheden in volle gang. De geplande oplevering van de onderdoorgangen en de aangepaste infrastructuur is in 2019.

Meer informatie vindt u op de projectsite www.voorpoort.nl .

Nieuws

Contact