Megaklus Zwolle-Herfte nu echt los!

Gisteren is in Herfte symbolisch de schop in de grond gegaan. Na maandenlange voorbereidingen is aannemerscombinatie ‘NoorderSpoort’ in opdracht van ProRail gestart met de bouw van de nieuwe dive-under bij Herfte. Ook verdubbelt de aannemer de sporen vanaf station Zwolle tot en met Herfte van twee naar vier sporen. De megaklus is onderdeel van “Spoorplan Noord Nederland”. Met dit plan neemt de bereikbaarheid van en naar de Randstad toe en verbeteren de treinaansluitingen in de stedendriehoek Leeuwarden-Groningen-Zwolle.
Begin 2019 is NoorderSpoort op verschillende locaties tussen station Zwolle en Herfte gestart met werkzaamheden in voorbereiding op de spoorverdubbeling en de bouw van de dive-under bij Herfte. Vanaf september 2018 werd al gewerkt aan de vernieuwing van de opstelsporen bij Windesheim. Dit opstelterrein wordt geheel vernieuwd en voorzien van een vloeistofdichte folie ter bescherming van het drinkwater. De aannemer heeft zijn werkgebied nu uitgebreid vanaf het station tot en met Herfte.

Betere aansluitingen

De spoorklus is een gigantische operatie die tot en met 2021 gaat duren. Het werk is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland en als deze klus is geklaard, levert het heel veel voordeel op voor reizigers. Treinen uit de richting Meppel (Groningen en Leeuwarden) kunnen in de toekomst tegelijk met treinverkeer van en naar Emmen station Zwolle binnenkomen en vertrekken. De 'corridor' naar Meppel zal daardoor toenemen in betrouwbaarheid en capaciteit. Verbindingen van en naar de verschillende richtingen in de regio sluiten beter op elkaar aan en de verbinding met de Randstad versnelt.

Spoor Zwolle in ontwikkeling

De ontwikkeling van deze uitbreiding is afgelopen jaren minutieus door ProRail voorbereid en hangt nauw samen met alle verbeteringen rond station Zwolle. Ook is met omwonenden zorgvuldig overlegd, zodat ‘NoorderSpoort’ het geheel passend en volgens wnsen in het landschap kan bouwen. Aanpassing van bruggen en overwegenDe verdubbeling van de sporen aan de oostzijde van het station bestaat ook uit aanpassing van
  • Viaducten van de Marsweg en Ceintuurbaan (N35)
  • Spoorbruggen over het Almelo’s kanaal en de Zalnese Wetering. Beide bruggen maken we van geluidsarmer beton (nu staal). 
  • Overweg Selhorstpad heffen we op. Er komt voor fietsers een nieuwe ongelijkvloerse oversteek over het spoor naar Emmen, die over de dive-under loopt. 
  • Overwegen Herftelaan en Valkenbergweg passen we aan.

Motie Koopmans

Om al deze verbeteringen te bekostigen diende voormalig lid van de Tweede Kamer Ger Koopmans een motie in, die in 2007 ook is aangenomen. Om hem te betrekken bij een van de resultaten van zijn ‘motie Koopmans’ is hij bij de start van Herfte uitgenodigd en verrichtte hij samen met andere bestuurders de handeling waarmee symbolisch de bouw van de dive-under startte.

Noord Nederland breed vertegenwoordigd

Verder waren als bestuurders aanwezig Henk Brink (gedeputeerde van Drenthe), Johannes Kramer (gedeputeerde van Fryslan), Fleur Gräper (voorzitter samenwerkingsverband Noord Nederland), Dorothé Wennekendonk (regiodirecteur ProRail), Joost van der Bijl (regiodirectie NS) en Freek Bos (ROVER). Gedeputeerde Overijssel, Bert Boerman kon wegens omstandigheden niet bij de feestelijke starthandeling aanwezig zijn.
Gepubliceerd op