Theemswegtracé

Het treinverkeer én de scheepvaart van en naar de Maasvlakte en Europoort neemt toe. Dit verkeer gaat bij Rozenburg (Rotterdam) over en onder de Calandbrug door. Omdat deze stalen hefbrug nu niet toegerust is voor het groeiende verkeer, komt er een nieuw spoorviaduct: het Theemswegtracé. Met deze oplossing kan het treinverkeer straks goed doorrijden, én is het bovendien stiller.

4 kilometer spoor

Het Theemswegtracé is een nieuw stuk spoor van ongeveer 4 kilometer in de Havenspoorlijn. Door deze omleiding gaat het treinverkeer niet langer over de Calandbrug, maar over de Rozenburgse Sluis en via de Theemsweg. Treinen hoeven zo niet meer te stoppen voor de scheepvaart. Bijkomend voordeel is dat het nieuwe spoor een stuk stiller zal zijn dan de stalen constructie van de Calandbrug.

Calandbrug voor wegverkeer

Het wegverkeer blijft wél gebruik maken van de Calandbrug. De brug wordt gerenoveerd, waardoor deze weer een tijd mee kan. 

Planning en organisatie

De onderbouw voor het Theemswegtracé (het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet) wordt gebouwd door aannemersconsortium SaVe. Hierin nemen vijf bedrijven deel: Besix, Dura Vermeer, Hollandia, Iemants en Mobilis. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018. Medio 2020 geven zij het stokje over aan een volgende aannemer voor de bovenbouw. Die fase omvat de aanleg van het spoor en de spoorsystemen zodat de goederentreinen naar verwachting eind 2021 hun nieuwe route kunnen rijden.

De aanleg van het Theemswegtracé is een samenwerking van Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en Stadsregio Rotterdam Rijnmond. ProRail adviseert het Havenbedrijf Rotterdam over de aanleg van het spoor.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Theemswegtracé? Kijk op de website van Havenbedrijf Rotterdam voor informatie over het gehele project

 

Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam gunt Theemswegtracé aan SaVe-consortium

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aannemersconsortium SaVe de opdracht verleend tot het bouwen van de onderbouw voor het Theemswegtracé. Door het verleggen van een deel van de havenspoorlijn wordt het toenemende goederentreinverkeer niet meer belemmerd door scheepvaartverkeer. Daardoor verbetert de spoorverbinding. Het SaVe-consortium bestaat uit bouwbedrijven Besix, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants. De opdracht omvat het bouwen van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief twee stalen boogbruggen halverwege de Havenspoorlijn.
Gepubliceerd op

Verkenningsfase project Calandbrug bijna afgerond

De verkenningsfase van het Project Calandbrug is bijna afgerond en dan zal het project de volgende fase ingaan: de planuitwerkingsfase. Het Havenbedrijf neemt in deze fase de coördinatie over en werkt in opdracht van het Ministerie en in samenwerking met ProRail de voorkeursoplossing uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de samenwerkingsovereenkomst HbR - ProRail. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bevoegd gezag en blijft daarmee eindverantwoordelijke voor het project
Gepubliceerd op

Logo 'medegefinancierd door de Europese Unie'

Contact