Damwanden zuidzijde station

Na het indrukken van de tunnelbak tijdens het Hemelvaartweekend gaan we verder met de aanleg van de bouwkuip aan de zuidzijde.

Verlenging bouwkuip

De bestaande bouwkuip aan de zuidzijde wordt verlengd om hier later de zuidelijke toerit aan te kunnen leggen. Deze werkzaamheden vinden overdag (tussen 07:00 en 19:00 uur) en door de week plaats, gedurende ongeveer twee weken in de periode tussen vrijdag 25 mei en vrijdag 8 juni.

Paalfundaties voor de toeritten

Na het intrillen van de damwanden volgt het inbrengen van de paalfundaties van de toeritten aan de zuidkant van de tunnel. Een deel van de palen wordt geboord en een deel wordt middels heien de grond in gebracht. Ook deze werkzaamheden vinden volgens planning gedurende ongeveer twee weken plaats (in de periode tussen vrijdag 8 en maandag 25 juni). De werkzaamheden veroorzaken geluid- en of trillingshinder. Wij begrijpen dat dit vervelend voor de omgeving kan zijn. Onze mensen proberen daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de buurt. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk is. Vanuit oogpunt van zorgvuldigheid wordt het bouwproces nauwlettend gevolgd met meetapparatuur dat op panden in de nabijheid is aangebracht.

Gepubliceerd op