Meer werkzaamheden in nachten en weekend 23-24 juni

Vanaf 4 juni aanstaande werkt BAM aan de aanleg van nieuwe sporen op het bestaande spoortracé over de Vleutense spoorbrug. Het werkgebied strekt zich uit vanaf de Vleutensebaan tot aan het Cremerplein. De komende maanden wordt ook geregeld in de nachten gewerkt. In het weekend van 23-24 juni zijn we vanaf vrijdagavond tot maandagochtend dag en nacht in touw. De opmaat tot de herfstvakantie 2018.

Nachtelijke werkzaamheden

Tot nu toe werkte BAM vooral overdag. Omdat sommige activiteiten, zoals de aanbreng van de bovenleiding, alleen uitgevoerd kunnen worden wanneer er geen treinen rijden, wordt de komende tijd behalve overdag ook regelmatig in de nachten en langere aaneengesloten (treinvrije) periodes gewerkt. Geen fijn nieuws voor de omwonenden, maar helaas noodzakelijk om de spoorverdubbeling tot een goed einde te brengen.  

De volgende nachten (19.00 - 07.00 uur) wordt gewerkt: 

DatumActvititeit
Maandag 4 - woensdag 6 junilossen spoorstaven (aanvoer over spoor)
Maandag 27 - woensdag 29 aug.installatie bovenleidingen
Zondag 2 - woensdag 5 sept.installatie bovenleidingen
Zondag 9 - woensdag 12 sept.installatie bovenleidingen
Zondag 16 - woensdag 19 sept.installatie bovenleidingen
Zondag 23 - woensdag 26 sept.installatie bovenleidingen
Zondag 30 sept. - woensdag 03 okt.installatie bovenleidingen
Zondag 07 - woensdag 10 okt.installatie bovenleidingen
Zondag 14 - woensdag 17 okt.installatie bovenleidingen

Weekend 23 -24 juni

In het weekend van 23 – 24 juni (vrijdagavond 23.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur) werkt BAM tussen de Vleutensebaan en station Utrecht Centraal. De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op een lange buitendienststelling van het spoor in de herfstvakantie en bestaan onder andere uit het slijpen en lassen van de spoorrails en het lossen van ballast. Er rijden dit weekend geen treinen op het traject tussen Utrecht en Woerden. Raadpleeg www.ns.nl voor een aangepast reisadvies op maat. 

Omgeving

Door genoemde werkzaamheden  kunnen omwonenden hinder door licht, geluid, trillingen en af- en aanrijdend bouwverkeer ervaren. De aannemer doet zijn uiterste best om deze overlast tot een minimum te beperken en heeft omwonenden met een brief geïnformeerd.

Herfstvakantie 2018

Op vrijdagavond 19 oktober tot maandagochtend 29 oktober wordt het spoor voor 10 aaneengesloten dagen en nachten gebruikt voor de spoorverdubbeling. In deze periode wordt alles in het werk gesteld om eind oktober alle vier de sporen in gebruik te kunnen nemen.

Gepubliceerd op