Schermen Schepenbuurt in aanbouw

De aanbreng van de geluidschermen aan de kant van de Schepenbuurt is in volle gang. De funderingen zijn voor het grootste deel aangebracht en daarmee is de meeste hinder voor de omgeving achter de rug. Wat moet er de komende maanden nog gebeuren?
Geluidscherm Schepenbuurt

Stijlschoenen

Tot uiterlijk 10 juni brengt aannemersbedrijf Knipscheer de stijlschoenen aan. Dit zijn de stalen voorzieningen waaraan het geluidscherm en de betonnen plinten worden bevestigd. Ook wordt het grondwerk weer hersteld met behulp- van een minigraver. In de week van 18 -22 juni worden de laatste funderingen aangebracht op de resterende, wat lastigere, locaties. Bewoners kunnen hier twee dagen geluidshinder van ondervinden. Aansluitend zal de aannemer tot ca. 20 juli de kabelkokers en de schermen zelf aanbrengen, met uitzondering van het stuk bij de bouwoprit en de aansluiting naar het Cartesiusviaduct. Hier komt de aannemer na augustus terug om het werk af te ronden.

Zuidzijde spoor

Aan de zuidzijde van het spoor waren de schermen eerder in het voorjaar al klaar. Alleen op het stuk bij de bouwoprit voor de spoorverdubbeling worden ze in het najaar opgebouwd.  

Geluidscherm zuidzijde

 

Gepubliceerd op