Zevenbergen : Vernieuwing van het spoor

In Zevenbergen werken we aan een grootschalige vernieuwing van het spoor. Er is bijzondere aandacht voor het verbeteren van de ondergrond van het spoor en de waterhuishouding.

Locatie
Zevenbergen
Startdatum
2023
Einddatum
2023

Een beter spoor

2023 staat in het teken van een gehele verbetering van het spoor in Zevenbergen. Dit is nodig, omdat een groot deel van het spoor nog uit de negentiende eeuw dateert. Ook zijn er problemen met de ondergrond (klei) ontstaan. Die problemen vragen om een gerichte aanpak. In 2021 is het spoor ten noorden van Zevenbergen aangepakt. In 2023 pakken we het spoor in Zevenbergen zelf aan.

Wat we gaan doen

  • We lossen de liggingsproblemen van het spoor op door, voor zover nodig, de klei af te graven en te vervangen door een stabiele zandlaag.
  • We verbeteren de waterhuishouding. Via de zandlaag en het buizensysteem dat we aanleggen loopt het water straks vanuit het spoor beter de spoorsloot in.
  • We vernieuwen het materiaal. We vervangen houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers. En we leggen nieuwe spoorstaven neer.
  • We vervangen de overwegen. We verwijderen de huidige betonnen overwegen en we vervangen deze door overwegen met rubberen materiaal. We verwachten dat hiermee de geluid- en trillingshinder minder zal worden voor omwonenden.
  • We werken ook op het station. Hier vernieuwen we de perrons en het meubilair op de perrons van het station.

Al deze werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat het spoor voor lange tijd goed en stabiel blijft. Dit betekent dat we veel minder vaak terug hoeven te komen voor onderhoud.

Wanneer wordt er gewerkt?

Van zaterdagochtend 30 september tot woensdagochtend 11 oktober vernieuwen we in elf dagen het spoor in Zevenbergen. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de overweg De Langeweg (N285) tot net voorbij de brug over het riviertje het ‘Zwanegat’ (ter hoogte van het zwembad). Vanaf woensdagochtend 11 oktober start de reguliere dienstregeling weer op en rijden de treinen dus weer.

Een uitdagende klus

De planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is uitdagend: in een korte periode én binnen de bebouwde kom moeten veel werkzaamheden worden uitgevoerd. Later dit jaar vertellen we tijdens een informatiebijeenkomst uitgebreid wat we gaan doen en hoe we dit doen. Hieronder leggen we alvast kort uit wat het project betekent voor hinder voor omwonenden, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Zevenbergen.

Hinder beperken

We beperken geluid-, trillings- en stankoverlast door zo veel mogelijk te werken met elektrisch materieel. Ook komen er geluidswerende hekken te staan. Daarnaast beperken we het bouwverkeer op de weg, door zo veel mogelijk materiaal via het spoor aan- en af te voeren. Ook door het strategisch kiezen van de locaties voor depots (waar we materiaal opslaan) verminderen we het bouwverkeer op de weg.

De overweg Hazeldonkse Zandweg houden we zo veel mogelijk open voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers), zodat zij niet om hoeven te rijden. Daarnaast zorgen we ervoor dat er in ieder geval altijd een overweg open is: ofwel de Langeweg ofwel de Hazeldonkse Zandweg. Tijdens de 11-daagse buitendienststelling van het spoor wordt vervangend busvervoer geregeld.

De BouwApp

Aannemer Swietelsky voert de werkzaamheden voor ons uit. Wil je op de hoogte blijven? Download dan de BouwApp via Google Play of de App Store. Via deze app lees je direct over de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie Meer informatie

Geluidmaatregelen

Naast de spoorvernieuwing in 2023, staan er ook geluidmaatregelen voor het spoor in Zevenbergen op de planning. Deze geluidmaatregelen vallen onder het programma Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG). Op dit moment wordt gekeken hoe de geluidschermen het beste in te passen zijn in de omgeving. Bewoners van de locaties waar maatregelen komen houden we hierover op de hoogte.

Lees meer over MJPG Lees meer over MJPG

We pakken het spoor flink aan. We proberen de hinder die we hierbij veroorzaken waar mogelijk te beperken. Maar we kunnen niet voorkomen dat er tijdelijk enige hinder is en dat de bereikbaarheid tijdelijk minder goed is in Zevenbergen. Wat het oplevert, is een spoor met een goede ondergrond en nieuw materiaal dat weer voor een lange tijd stabiel blijft liggen. En we verwachten minder geluid- en trillingshinder door treinverkeer. We maken mobiliteit per spoor zo betrouwbaar mogelijk, nu en in de toekomst.

Spoorwerkcheck

Woon of werk je binnen 300 meter van het spoor? Maak dan gebruik van onze spoorwerkcheck. Je ziet direct welke werkzaamheden in jouw buurt gepland staan.

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers en letters en geen spatie

Dit veld is verplicht en accepteert alleen cijfers