Nieuwsberichten

Even voorstelen, de omgevingsmanagers Aletta en Antoinette

Aletta Blok en Antoinette Snijders
Aletta Blok (ProRail) en Antoinette Snijder (gemeente Vught) zijn beide omgevingsmanager en werken intensief samen aan hetzelfde project: PHS Meteren-Boxtel. Het werk van Antoinette bevat naast PHS Meteren – Boxtel ook de reconstructie van de rijksweg N65 Vught-Helvoirt en De Vughtse Regeling. Wie zijn zij, wat doen zij en wat betekenen zij voor de omgeving? En wat kunt u de komende periode verwachten?
Gepubliceerd op

Update voortgang publicatie Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Spoor langs Aert Heymlaan in Vught
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mei over het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is er hard gewerkt aan een oplossing voor het stikstofprobleem. Deze oplossing vraagt om nadere uitwerking, afstemming en besluitvorming. In april wordt hierover een besluit genomen. Als alle seinen op groen komen te staan, wordt het Tracébesluit rond de zomer ter inzage gelegd. Uiteraard hangt dit ook samen met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u hier verder over.
Gepubliceerd op

Gevolgen uitspraken Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Containertrein op spoor
In mei van dit jaar deed de Raad van State (RvS) twee uitspraken die van belang zijn voor het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. De eerste uitspraak is het besluit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. In de tweede uitspraak van de RvS (Tracébesluit Geldermalsen, 15 mei 2019) is naar voren gekomen dat de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing nader onderzocht moeten worden.
Gepubliceerd op