Nieuwsberichten

Gevolgen uitspraken Raad van State voor Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel

Containertrein op spoor
In mei van dit jaar deed de Raad van State (RvS) twee uitspraken die van belang zijn voor het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel. De eerste uitspraak is het besluit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese natuurwetgeving. In de tweede uitspraak van de RvS (Tracébesluit Geldermalsen, 15 mei 2019) is naar voren gekomen dat de mogelijke effecten van trillingen van treinverkeer op bebouwing nader onderzocht moeten worden.
Gepubliceerd op

ProRail geeft voorproefje Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel op informatiemarkt Vught

Informatiemarkt 13 juni te Vught
De belangstelling voor de jaarlijkse informatiemarkt van rijksinfra was groot dit jaar. Veel belangstellenden wisten de weg naar Novalis te vinden om zich te informeren over de laatste ontwikkelingen van de rijksinfra in de gemeente Vught. Zij kregen hier informatie over het spoorproject in Vught (PHS Meteren – Boxtel), de rijksweg N65 en De Vughtse Regeling
Gepubliceerd op

Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering gebied Meteren-Boxtel nog niet ter inzage

07_boxtel_87.jpg
Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de bestaande geluidhinder onderzocht in de gemeenten West Betuwe (deel voormalige gemeente Neerijnen), Zaltbommel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen voor deze gemeenten is aangepast.
Gepubliceerd op

“Er zijn zoveel kansen voor duurzaamheid, het is een gemiste kans als je deze niet benut”

Rolf Besemer in gesprek met bewoners
Duurzaamheid: een belangrijk thema voor ProRail. “Met zo’n groot project als Meteren-Boxtel hebben we veel impact op de omgeving, dat geeft veel kansen als je naar duurzaamheid kijkt”. Rolf Besemer, Rail Systems Engineer bij ProRail, licht toe hoe het project PHS Meteren – Boxtel met het thema duurzaamheid bezig is voor de Zuidwestboog bij Meteren en het verdiepte spoor in Vught.
Gepubliceerd op