Nieuwsberichten

Informatiebijeenkomst over het OTB en MER in Vught

Informatiebijeenkomst Vught
Er gaat veel veranderen aan het spoor in Vught. De afgelopen jaren zijn er verschillende bijeenkomsten geweest en hebben wij u geïnformeerd over de plannen. In het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport komen alle plannen en onderzoeken samen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de rapporten. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst.

Informatieavond geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen

Geluidscherm langs de spoorlijn
Er gaan meer treinen rijden door Vught. Door het groeiend aantal reizigers en de toename van het goederenvervoer neemt het aantal personen- en goederentreinen toe. Wij organiseren twee informatieavonden om u te vertellen wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor bewoners van de spoorzone. Wij gaan daarbij in op drie onderwerpen: geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Werken aan een bereikbaarheidsplan voor de tijdelijke afsluiting N65

Het spoor in Vught over de N65
Op 28 september jl. hebben de bestuurders van de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught en ‘s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gesproken over het voornemen van het ministerie om bij de bouw van de verdiepte spoorligging in Vught de N65 tijdelijk af te sluiten. De N65 wordt daarbij in 2025 voor circa 8 maanden afgesloten.