Nieuwsberichten

Onderzoeken voor extra maatregelen tegen geluid en trillingen

Luchtfoto Vught
In de media kwam het project PHS Meteren-Boxtel de afgelopen weken verschillende keren aan de orde. De staatssecretaris bracht een bezoek aan de regio en gaf aan dat ze gaat kijken naar extra maatregelen. Daarnaast verscheen er een onderzoek vanuit TNO over de omgevingshinder, in opdracht van verschillende gemeenten, en publiceerde de Commissie m.e.r. hun advies
Gepubliceerd op

Geluiden tegen de plannen

Tijdens de informatiebijeenkomst in 's-Hertogenbosch
Het actiecomité Goederentreinen Nee is tegen de plannen om goederentreinen via de route Meteren-Boxtel te laten rijden. Vertegenwoordigers van het actiecomité waren aanwezig bij de informatiebijeenkomsten vanuit ProRail en gingen in gesprek met de staatssecretaris. We spraken met Henk Schuurs, voorzitter van Goederentreinen Nee.
Gepubliceerd op

Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) na zomer ter inzage

Visualisatie van een geluidscherm in Vught
Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidhinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Het programma heeft als doel om geluid op de gevel van meer dan 65 dB tegen te gaan. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen is aangepast.
Gepubliceerd op

Informatiemateriaal bijeenkomst online

Informatiebijeenkomst Vught
Op 26 maart was er in Vught een bijeenkomst voor omwonenden over PHS Meteren-Boxtel. Via informatiepanelen, filmpjes, kaarten en een toelichting van de aanwezige experts, konden bezoekers een beeld krijgen bij de spoorplannen en de effecten voor de omgeving. Wilt u het informatiemateriaal (nog eens) bekijken? Hier vindt u de links.
Gepubliceerd op