Nieuwsberichten

Informatiemateriaal bijeenkomst online

Informatiebijeenkomst Vught
Op 26 maart was er in Vught een bijeenkomst voor omwonenden over PHS Meteren-Boxtel. Via informatiepanelen, filmpjes, kaarten en een toelichting van de aanwezige experts, konden bezoekers een beeld krijgen bij de spoorplannen en de effecten voor de omgeving. Wilt u het informatiemateriaal (nog eens) bekijken? Hier vindt u de links.
Gepubliceerd op

Informatiebijeenkomst over het OTB en MER in Vught

Informatiebijeenkomst Vught
Er gaat veel veranderen aan het spoor in Vught. De afgelopen jaren zijn er verschillende bijeenkomsten geweest en hebben wij u geïnformeerd over de plannen. In het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport komen alle plannen en onderzoeken samen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de rapporten. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst.
Gepubliceerd op