“Er zijn zoveel kansen voor duurzaamheid, het is een gemiste kans als je deze niet benut”

Duurzaamheid: een belangrijk thema voor ProRail. “Met zo’n groot project als Meteren-Boxtel hebben we veel impact op de omgeving, dat geeft veel kansen als je naar duurzaamheid kijkt”. Rolf Besemer, Rail Systems Engineer bij ProRail, licht toe hoe het project PHS Meteren – Boxtel met het thema duurzaamheid bezig is voor de Zuidwestboog bij Meteren en het verdiepte spoor in Vught.
Rolf Besemer in gesprek met bewoners

Rolf Besemer werkt binnen het project PHS Meteren-Boxtel onder andere aan het ontwerp van de boog bij Meteren, en heeft daarnaast het thema duurzaamheid opgepakt. Rolf: “Ik ben niet iemand die altijd met duurzaamheid bezig is, het is een andere tak van sport dan mijn dagelijkse werk. Maar toen ik zag hoeveel kansen er waren voor dit project, zonder dat het heel veel aanpassingen vraagt, gaf dat veel energie om dit thema op te pakken”.

Minder vrachtwagens én minder kilometers
“Een mooi voorbeeld vind ik zelf het hergebruik van grond bij Meteren”, vervolgt Rolf. “De grond die we weghalen voor het verleggen van de Betuweroute, kunnen we hergebruiken voor de aanleg van de Zuidwestboog. Hemelsbreed is dit ongeveer 150 meter, maar omdat de A15 en de Betuweroute er tussen liggen moet een vrachtwagen hiervoor wel 20 kilometer rijden. En het gaat om héél véél vrachtwagens. Door een tijdelijke verbinding te maken, onder weg en spoor door, hoeven vrachtwagens minder om te rijden. Heel simpel, maar hiervoor moet je dit nu wel al als werkgebied opnemen in het Tracébesluit.”

Maar het gaat niet alleen om minder kilometers, ook het transport via ander vervoer wordt gestimuleerd. “Het aanvoeren van zand per schip zorgt voor veel minder CO2-uitstoot dan aanvoer met vrachtwagens. Bij het kiezen van de contractopdeling wordt duurzaamheid daarom meegenomen in de afweging.”

Hergebruik van materialen
De aanleg van het verdiepte spoor in Vught heeft veel impact op de bewoners. Het beperken van hinder is daardoor een groot vraagstuk. De keuzes die we maken voor duurzaamheid, mogen de hinder voor de omgeving zeker niet verergeren. “In Vught zien we vooral kansen met het hergebruik van materiaal. Er wordt een tijdelijk spoor met een tijdelijk station gebouwd, hiervoor kunnen we bestaand materiaal hergebruiken. Dat klinkt simpel, maar in de procedures van ProRail liggen nu strikte eisen vast voor het materiaal, terwijl de eisen voor bijvoorbeeld levensduur voor een tijdelijk spoor natuurlijk anders kunnen zijn. We willen het nu goed doen, en ervoor zorgen dat ook projecten in de toekomst hiervan profiteren. Daarom kijken we ook of eisen en procedures kunnen worden aangepast.”

Concreet zijn we nu aan het kijken naar hergebruik van een spoor uit de haven van Rotterdam. “Het Havenbedrijf Rotterdam haalt een spoor weg, maar deze is nog niet versleten. Het zou toch heel mooi zijn als we dit spoor kunnen hergebruiken in Vught voor het tijdelijk spoor. We zijn nu aan het beoordelen of dit kan en wat we hiervoor moeten regelen.”

In Tracébesluit
“In dit geval zijn we er vroeg bij, alle plannen worden nu nog uitgewerkt. In het Tracébesluit leggen we dingen vast, we moeten ervoor zorgen dat we kansen voor duurzaamheid hierbij niet blokkeren. Daarnaast kunnen we in de contracten met de aannemers nu ook heel specifiek dingen opnemen, bijvoorbeeld voor het hergebruik van materiaal.”

Gepubliceerd op