Informatieavond geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen

Er gaan meer treinen rijden door Vught. Door het groeiend aantal reizigers en de toename van het goederenvervoer neemt het aantal personen- en goederentreinen toe. Wij organiseren twee informatieavonden om u te vertellen wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor bewoners van de spoorzone. Wij gaan daarbij in op drie onderwerpen: geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen.
Geluidscherm langs de spoorlijn
Geluidsschermen langs het spoor

Vooral de bewoners nabij het spoor krijgen te maken met de gevolgen van de toename treinverkeer. Daarom hebben deze bewoners persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor de informatieavonden. Maar ook andere bewoners die meer willen weten over de effecten van geluid en trillingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zijn welkom. Er zijn twee (dezelfde) informatiebijeenkomsten: de eerste is op maandagavond 20 november, de tweede op dinsdagavond 21 november. U bent van harte welkom op de avond van uw keuze.

Het programma

Om iedereen goed te kunnen informeren, zijn de avonden ingedeeld in twee blokken. Het eerste blok start om 18.30 uur met een algemene presentatie. Aansluitend kunt u de informatiemarkt bezoeken. Er zijn specialisten die, met behulp van kaarten en tekeningen, graag antwoord geven op uw vragen. Het tweede blok is hetzelfde opgebouwd en start om 20.00 uur. De informatiemarkt is tot 22.00 uur open. In het kort:

Wanneer?   maandagavond 20 november en dinsdagavond 21 november 2017
Waar?         Novalis, Industrieweg 9c te Vught
Hoe laat?    om 18.30 uur en om 20.00 uur startmomenten presentatie.

Begin 2018: terinzagelegging van MER en OTB

ProRail heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het extra treinverkeer op de omgeving. Deze informatie wordt opgenomen in een milieueffectrapportage (MER). De aanpassingen aan het spoor en de maatregelen om deze effecten te beperken, komen in het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Beide rapporten liggen begin 2018 ter inzage. Er volgen dan informatieavonden om deze rapporten toe te lichten.

Animatiefilm PHS Meteren-Boxtel

Wilt u in het kort horen waarom het project PHS Meteren-Boxtel wordt uitgevoerd en wat dit betekent? Bekijk de animatie PHS.

Gepubliceerd op