Informatiebijeenkomst over het OTB en MER in Vught

Er gaat veel veranderen aan het spoor in Vught. De afgelopen jaren zijn er verschillende bijeenkomsten geweest en hebben wij u geïnformeerd over de plannen. In het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport komen alle plannen en onderzoeken samen. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de rapporten. Daarom nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst.
Informatiebijeenkomst Vught
Wanneer?maandag 26 maart
Hoe laat?16.00-21.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Waar? Novalis, Industrieweg 9C, Vught

Van 16 maart tot en met 26 april 2018 liggen het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) van PHS Meteren-Boxtel ter inzage. Ook de plannen voor Vught staan hierin beschreven. Op de informatiebijeenkomst op 26 maart is informatie over het OTB, het MER en de zienswijzeprocedure beschikbaar. Daarnaast geven we u met visualisaties en video’s een beeld van de aanpassingen in Vught en de bouwperiode. Er zijn medewerkers van ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Vught en het ingenieursbureau Arcadis aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

MJPG

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we u ook over geluidmaatregelen vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidshinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Uit dit onderzoek blijkt dat diverse locaties in aanmerking komen voor maatregelen, zoals geluidschermen of raildempers. Tijdens de bijeenkomst vertellen we u graag welke maatregelen dit in uw omgeving zijn en hoe de procedure van dit programma verloopt. 
Gepubliceerd op