Informatiemateriaal bijeenkomst online

Op 26 maart was er in Vught een bijeenkomst voor omwonenden over PHS Meteren-Boxtel. Via informatiepanelen, filmpjes, kaarten en een toelichting van de aanwezige experts, konden bezoekers een beeld krijgen bij de spoorplannen en de effecten voor de omgeving. Wilt u het informatiemateriaal (nog eens) bekijken? Hier vindt u de links.

De informatiepanelen en kaarten die tijdens de bijeenkomst te zien waren, maar niet in het OTB of MER staan, zijn terug te vinden op de PHS Bibliotheek. De video’s over de eindsituatie en bouwperiode en algemene informatie over het project kunt u bekijken op de pagina Vught.

Reageren

Het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) liggen tot en met 26 april ter inzage via het Platform Participatie. U kunt op drie manieren op de stukken reageren: digitaal, mondeling en per post. Het Ontwerptracébesluit (OTB) beschrijft de aanpassingen aan het spoor en geeft aan welke maatregelen genomen worden om de gevolgen voor de omgeving te verminderen. Het Milieueffectrapport (MER) beschrijft de gevolgen voor de omgeving van zowel de spooraanpassingen als het groeiend aantal treinen voor het hele traject tussen Meteren en Boxtel.

Hoe gaat het verder?

Zodra de terinzagelegging van het OTB en het MER is afgelopen, neemt het ministerie alle zienswijzen in behandeling. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding geven tot wijzigingen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd. De Nota van Antwoord wordt samen met het Tracébesluit gepubliceerd, naar verwachting in 2019. Alleen indieners van een zienswijze op het OTB kunnen later in beroep gaan tegen het definitieve Tracébesluit.

MJPG

Tijdens de informatiebijeenkomsten waren ook kaarten te zien vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de huidige geluidshinder onderzocht langs het spoor tussen Meteren en Boxtel. Uit dit onderzoek blijkt dat diverse locaties in aanmerking komen voor maatregelen, zoals geluidschermen of raildempers. Ook de kaarten van dit programma, zijn terug te vinden op de PHS Bibliotheek. De plannen van MJPG liggen in de tweede helft van 2018 ter inzage.

Gepubliceerd op