Planning Tracébesluit

Naar verwachting wordt het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel in het najaar van 2019 vastgesteld. Wanneer het Tracébesluit ter inzage wordt gelegd, zullen wij u hier als omwonenden over informeren. Uiteraard plannen wij ook bij de terinzagelegging van het Tracébesluit wederom een moment in waarbij we u als bewoner of omwonende van meer informatie voorzien en de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Bij de terinzagelegging van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel zal ook de Nota van Antwoord gepubliceerd worden. Het Tracébesluit en alle bijhorende stukken zullen in het najaar van 2019 in te kijken zijn op de website van de Directie Participatie als ook op locatie zoals bijv. bij uw gemeente.
paneel_informatiemarkt_vught_13_juni_2019.png

Informatiebijeenkomst.
Bij de publicatie van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel wordt in Vught een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst in Vught worden onder andere de wijzigingen van Ontwerptracébesluit naar Tracébesluit toegelicht.  Naast informatiemateriaal zijn experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook op het gebied van geluid en trillingen zijn er tijdens deze bijeenkomst specialisten aanwezig.

 

Gepubliceerd op