Nieuwsberichten

ProRail geeft voorproefje Tracébesluit PHS Meteren - Boxtel op informatiemarkt Vught

Informatiemarkt 13 juni te Vught
De belangstelling voor de jaarlijkse informatiemarkt van rijksinfra was groot dit jaar. Veel belangstellenden wisten de weg naar Novalis te vinden om zich te informeren over de laatste ontwikkelingen van de rijksinfra in de gemeente Vught. Zij kregen hier informatie over het spoorproject in Vught (PHS Meteren – Boxtel), de rijksweg N65 en De Vughtse Regeling
Gepubliceerd op

Saneringsplannen Meerjarenprogramma Geluidsanering gebied Meteren-Boxtel nog niet ter inzage

07_boxtel_87.jpg
Naast het project PHS Meteren-Boxtel, loopt ook het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Vanuit dit programma is de bestaande geluidhinder onderzocht in de gemeenten West Betuwe (deel voormalige gemeente Neerijnen), Zaltbommel, Maasdriel, ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren en Boxtel. De planning voor de terinzagelegging van de MJPG-plannen voor deze gemeenten is aangepast.
Gepubliceerd op

“Er zijn zoveel kansen voor duurzaamheid, het is een gemiste kans als je deze niet benut”

Rolf Besemer in gesprek met bewoners
Duurzaamheid: een belangrijk thema voor ProRail. “Met zo’n groot project als Meteren-Boxtel hebben we veel impact op de omgeving, dat geeft veel kansen als je naar duurzaamheid kijkt”. Rolf Besemer, Rail Systems Engineer bij ProRail, licht toe hoe het project PHS Meteren – Boxtel met het thema duurzaamheid bezig is voor de Zuidwestboog bij Meteren en het verdiepte spoor in Vught.
Gepubliceerd op

Planning Tracébesluit

paneel_informatiemarkt_vught_13_juni_2019.png
Naar verwachting wordt het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel in het najaar van 2019 vastgesteld. Wanneer het Tracébesluit ter inzage wordt gelegd, zullen wij u hier als omwonenden over informeren. Uiteraard plannen wij ook bij de terinzagelegging van het Tracébesluit wederom een moment in waarbij we u als bewoner of omwonende van meer informatie voorzien en de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Bij de terinzagelegging van het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel zal ook de Nota van Antwoord gepubliceerd worden. Het Tracébesluit en alle bijhorende stukken zullen in het najaar van 2019 in te kijken zijn op de website van de Directie Participatie als ook op locatie zoals bijv. bij uw gemeente.
Gepubliceerd op

Terugblik informatiebijeenkomst 16 april

Informatieavond 16 april Vught
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Vught en ProRail hebben op 16 april in Novalis in Vught een bewonersavond voor Vught-Noord gehouden. Aanleiding was de brief van staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart jongstleden, waarin ze trillingsmaatregelen toezegt voor Vught-Noord.
Gepubliceerd op