Spooraanpassingen Vught in beeld met projectvideo's

In het Ontwerptracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) PHS Meteren-Boxtel worden de spooraanpassingen in Vught beschreven. Om u een nader beeld te geven van het project en de aanpassingen zijn er twee projectvideo’s gemaakt: over de eindsituatie en de bouwperiode in Vught.
Eindsituatie Vught

Het Ontwerptracébesluit (OTB) en het Milieueffectrapport (MER) PHS Meteren-Boxtel liggen op dit moment ter inzage. U kunt deze online bekijken via de website van het Platform Participatie. Aanstaande maandag 26 maart organiseren we een informatiebijeenkomst om u hierover te informeren. U bent van harte welkom. Zie voor meer informatie over de bijeenkomst het nieuwsbericht ‘Informatiebijeenkomst over het OTB en MER in Vught’. 

Onderstaande video’s brengen het project in beeld: hoe zien de spooraanpassingen eruit in de eindsituatie? En hoe ziet de bouwperiode in Vught eruit? In een 3D-model laten we u zien wat de spooraanpassingen voor Vught betekenen. De video’s zijn ook te zien op de informatiebijeenkomst 26 maart.

De projectvideo’s geven een beeld van de verwachte eindsituatie en bouwperiode. Verdere uitwerking van het ontwerp zal in de loop van het project plaatsvinden. 

 

 

Gepubliceerd op