Terugblik informatiebijeenkomst 16 april

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Vught en ProRail hebben op 16 april in Novalis in Vught een bewonersavond voor Vught-Noord gehouden. Aanleiding was de brief van staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart jongstleden, waarin ze trillingsmaatregelen toezegt voor Vught-Noord.
Informatieavond 16 april Vught

Na een inleiding door wethouder van Woesik heeft Pieter Dronkert van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toelichting op de brief van de staatssecretaris gegeven. De trillingsmaatregelen die de staatssecretaris toegezegd heeft voor Vught-Noord, worden gerealiseerd bij de Pieter Bruegellaan en de Molenvenseweg. Het ministerie geeft aan dat hier dusdanig hoge toenames van trillingen, in combinatie met bestaande hoge trillingsniveaus zijn, dat er sprake is van een unieke situatie die verder nergens langs het tracé voorkomt. 

 

Complex onderwerp
Uit de vele reacties en vragen op de goed bezochte informatieavond bleek dat vooral het onderwerp trillingen nog veel vragen oproept. Veel reacties en vragen gingen over de zorg voor schade en overlast door trillingen van het treinverkeer. We besteden daar dan ook de komende informatiemarkt en in de communicatie rond het Tracébesluit aandacht aan. De antwoorden op de gestelde vragen hebben we opgenomen in de PHS bibliotheek .

 

Meer informatie
De informatie die we hebben laten zien op de informatieavonden kunt u ook terugvinden op de PHS bibliotheek Vught

Gepubliceerd op