Twee projecten: het spoor en de N65: wie werkt aan wat?

In Vught wordt gewerkt aan de voorbereiding van twee grote projecten: het spoor en de N65. Maar wie werkt er nu aan wat?

Het verdiept aanleggen van het spoor zorgt ervoor dat de N65 straks niet meer onder het spoor door gaat, maar over het verdiepte spoor komt te liggen. ProRail heeft de opdracht gekregen om deze ‘omkering’ te realiseren. Het studiegebied van het project PHS Meteren-Boxtel loopt daarvoor grofweg vanaf de kruising N65-viaduct Taalstraat tot de kruising N65-Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan. De onderstaande afbeelding geeft dat gebied schematisch weer.

De aanpassingen die nodig zijn voor de omkering van het spoor en de N65 worden opgenomen in het Ontwerp Tracébesluit van de spooraanpassingen PHS Meteren-Boxtel. De studie voor het project N65 Vught – Haaren (project N65) voor alle overige delen wordt uitgevoerd door de gemeente Vught, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen.

Studiegebied project PHS Meteren-Boxtel

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Gepubliceerd op