Werken aan een bereikbaarheidsplan voor de tijdelijke afsluiting N65

Op 28 september jl. hebben de bestuurders van de gemeenten Boxtel, Haaren, Vught en ‘s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gesproken over het voornemen van het ministerie om bij de bouw van de verdiepte spoorligging in Vught de N65 tijdelijk af te sluiten. De N65 wordt daarbij in 2025 voor circa 8 maanden afgesloten.
Het spoor in Vught over de N65
Het spoor in Vught over de N65

De bestuurders hebben in meerderheid geconcludeerd dat een afsluiting van de N65 weliswaar ingrijpend is, maar toch de beste oplossing is om dit omvangrijke en ingewikkelde project uit te voeren. Daarbij hebben zij in hun overwegingen meegenomen dat bij de Velsertunnel, die in 2016 vanwege renovatiewerkzaamheden 9 maanden afgesloten is geweest, een succesvol Bereikbaarheidsplan is gemaakt om de verkeershinder in de omgeving te beperken. De bestuurders hebben afgesproken dat de partijen in de komende maanden, samen met stakeholders en deskundigen, de contouren en uitgangspunten van een Bereikbaarheidsplan voor de afsluiting van de N65 op papier zetten.

Uiteindelijk wordt in de verdere voorbereiding van het project, samen met alle betrokken partijen waaronder bewoners, ziekenhuizen, hulpdiensten en het bedrijfsleven, een definitief Bereikbaarheidsplan gemaakt. Daarin komen alle noodzakelijke (lokale) maatregelen te staan om de bereikbaarheid tijdens de ombouw op peil te houden en de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bij de aanbesteding van het project worden aannemers die de verdiepte spoorligging en de omkering van de N65 graag uit willen voeren, uitgedaagd om met innovatieve en slimme ideeën te komen om de duur van de (verkeers)hinder te beperken. Daarbij zijn een of enkele kortdurende afsluitingen van het spoor mogelijk, als dat tot een kortere afsluiting van de N65 leidt.

Gepubliceerd op