Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Het spoorwegnet moet geschikt worden gemaakt voor de huidige én toekomstige vraag van vervoerders en reizigers. Daarom werken ProRail en vervoerders in opdracht van het ministerie van Infrastructuur aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Extra uitdaging daarbij: zo min mogelijk nieuwe infrastructuur aanleggen, en zo veel mogelijk de bestaande benutten. Zo leiden we het goederenvervoer vooral over de Betuweroute.
Overzicht PHS
Overzichtskaart PHS

Treinen rijden als metro's: elke 10 minuten een trein

Elke 10 minuten opstappen op een intercity of sprinter: uiterlijk 2028 is dit mogelijk op de drukste trajecten van Nederland. Op die trajecten rijden dan elk uur zes intercity’s en twee tot zes sprinters. Dat heet ‘spoorboekloos rijden’: personentreinen die gaan rijden als metro’s. Steden en bedrijven worden zo beter bereikbaar. Spoorboekloos rijden wordt stap voor stap ingevoerd, zodat er tijd is om sporen, seinen en wissels aan te passen.

Trajecten die worden aangepast

  • Alkmaar – Amsterdam
  • Amsterdam – Utrecht – Eindhoven
  • Schiphol – Utrecht – Arnhem/Nijmegen
  • Den Haag – Rotterdam – Breda
  • Breda - Eindhoven
  • Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL)

Meer goederenvervoer

Om de personentreinen meer als metro’s te laten rijden, moet ook het groeiende goederenvervoer worden aangepast. PHS houdt ook daar rekening mee. Daarom zullen goederentreinen vooral gaan rijden over de Betuweroute en langs de goederenroutes Oost-Nederland en Zuid-Nederland. De goederenroute Oost-Nederland biedt vooralsnog voldoende capaciteit. Maar Zuid-Nederland gaan we wel ingrijpend aanpassen. De toekomstige route loopt via de Betuweroute via een nieuwe verbindingsboog bij Meteren naar de spoorlijn via Den Bosch en Eindhoven naar Venlo.

Andere maatregelen

Niet alleen de trajectaanpassingen en aparte goederenroutes maken hoogfrequent spoorvervoer mogelijk. ProRail treft ook andere maatregelen. Zo breiden we onder meer stations uit om de groei van reizigersaantallen mogelijk te maken. We richten terreinen in om de extra treinen te kunnen parkeren. En de energievoorziening voor de treinen wordt uitgebreid. Het intensieve treinverkeer kan tot meer overlast leiden voor omwonenden van het spoor. Daarom besteden we extra aandacht aan maatregelen tegen geluidoverlast en trillingen. Ook de bereikbaarheid en veiligheid rond overwegen krijgen aandacht.

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt uitgevoerd door ProRail, samen met de vervoerders, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en spoorboekloos rijden op de site van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bekijk de projectsites:

Documenten

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf Algemene kaart PHS
924.69 KB
pdf PHS Amsterdam - Eindhoven
950.86 KB
pdf PHS Schiphol - Utrecht - Nijmegen
919.17 KB
pdf PHS Alkmaar - Amsterdam
826.89 KB
pdf PHS Breda - Eindhoven
843.34 KB
pdf PHS Den Haag - Rotterdam - Breda
863.83 KB
pdf PHS Goederen Zuid Nederland
897.3 KB
pdf PHS SAAL
1 MB
pdf Brochure Geluid langs het spoor
3.12 MB
pdf Brochure Trillingen
5.08 MB
pdf Folder Vervoer gevaarlijke stoffen
190.58 KB
pdf Folder Nadeelcompensatie
390.16 KB

Contact