Informatieavond geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen

Op 15 november vindt er een informatieavond plaats in Meteren. Tijdens deze avond vertellen we u wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor het gebied waar u woont.
Goederentrein passeert station Zaltbommel
Goederentrein passeert station Zaltbommel

Bij u in de buurt gaan meer treinen rijden. Dit komt voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern van dit programma is: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Dit is nodig om het groeiend aantal reizigers en goederentreinen op te vangen.

Informatieavond 15 november

Op 15 november vindt er een informatieavond plaats in Meteren. Tijdens deze avond vertellen we u wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer voor het gebied waar u woont. We gaan daarbij in op drie onderwerpen: geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. We lichten toe hoe de effecten zijn onderzocht en welke maatregelen we nemen om de effecten te beperken. Daarnaast vertellen we hoe het spoor bij Meteren wordt aangepast met een extra verbindingsboog voor goederentreinen tussen de Betuweroute en het spoor Utrecht-Eindhoven. De boog wordt naar verwachting in 2026 in gebruik genomen.
 
De bijeenkomst is voor direct omwonenden langs het spoor in Meteren, Neerijnen, Waardenburg, Zaltbommel en Hedel. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Datum:  woensdagavond 15 november 2017
Locatie: restaurant 3 Zussen, Rijksstraatweg 80 in Meteren
Tijdstip: inloop vanaf 19.00 uur; om 19.30 uur start de presentatie; de aansluitende informatiemarkt is open tot 21.30 uur

De avond gaat van start met een algemene presentatie. Daarna volgt een informatiemarkt waar u terecht kunt voor gedetailleerde informatie over de genoemde onderwerpen. Er zijn specialisten aanwezig die, met behulp van kaarten en tekeningen, antwoord kunnen geven op uw vragen.

Begin 2018: terinzagelegging van MER en OTB

ProRail heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het extra treinverkeer op de omgeving. Deze informatie wordt opgenomen in een milieueffectrapportage (MER). De aanpassingen aan het spoor en de te nemen maatregelen om de effecten te beperken, zijn beschreven in het Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Beide rapporten liggen begin 2018 ter inzage. Er volgen dan informatieavonden om deze rapporten toe te lichten.

Animatiefilm PHS Meteren-Boxtel

ProRail heeft een animatiefilm gemaakt over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) tussen Meteren en Boxtel. Bekijk de film hieronder.

Gepubliceerd op