Busbrug Zwolle

Meer treinverkeer, dat beter op elkaar aansluit. Om daar ruimte voor te maken, zijn er verschillende aanpassingen nodig op en rond station Zwolle. Ook het busstation bij station Zwolle wordt door de gemeente aangepakt. Dit verandert van plek. ProRail legt een nieuwe brug over het spoor aan die de bussen vanaf de zuidzijde direct met het centrum verbindt.

Brug over het spoor

Het busstation van Zwolle verhuist van de centrumkant naar de zuidkant van het station (bij de Hanzelaan). Treinreizigers komen snel via de nieuwe reizigerstunnel bij de bushaltes. Voor de bussen zelf bouwt ProRail in opdracht van de gemeente een ‘busbrug’ die op 7 meter hoogte over het spoor gaat. Deze brug is alléén voor busverkeer, van het busstation naar de kruising Rieteweg/Veerallee/Willemskade. Dagelijks zullen zo’n 1200 bussen gebruik maken van de nieuwe verbinding.

Makkelijk en veilig overstappen

Door de busbrug kunnen reizigers makkelijk en veilig op het nieuwe busperron komen, en overstappen op de trein en ander openbaar vervoer. Een groot voordeel, onder anderen voor de vele werknemers van de kantoren in Hazeland, studenten van Hogeschool Windesheim en bewoners van Zwolle. 

Ontwerp van de busbrug

De brug krijgt een bijzonder ontwerp dat goed in de omgeving past. De brugconstructie wordt 245 meter lang, en het gedeelte dat het spoor overspant wordt 80 meter lang. De onderkant van de brug krijgt een hoogwaardig houten bekleding. In de lichte aluminium rand van de brug wordt onder meer de rijbaanverlichting geïntegreerd.

Planning

In de eerste helft van 2017 beginnen we met de aanleg van de nieuwe busbrug. Naar verwachting is de brug in januari 2019 klaar.

Spoorzone Zwolle

In het project Spoorzone Zwolle werken de gemeente, provincie Overijssel, NS Stations en ProRail samen aan de verdere verbetering van het vervoersknooppunt en het ontwikkelen van het stationsgebied. Een van de deelprojecten in de Spoorzone is het realiseren van een busbrug over het spoor. 

Feiten en cijfers

  • Totale lengte bus tracé: 433 meter (brugconstructie: 245,5 meter (deels staal en deels beton) op 2 landhoofden en 4 betonnen pijlers
  • Vrije overspanning (over spoor): 80,55 meter
  • Onderkant brug krijgt houten bekleding. In aluminium rand brug wordt rijbaanverlichting geïntegreerd
  • Dagelijks: ca. 1200 bussen over de brug

Planning

2017: start aanleg nieuwe busbrug

2019: busbrug gereed