Informatiebijeenkomst toekomstplannen sporen in Zwolle

Op 16 juni organiseert ProRail een informatiebijeenkomst over de toekomstplannen voor de sporen in en rond Zwolle. Omwonenden en andere belanghebbenden zijn van harte welkom tussen tussen 19:00 en 21:15 uur op Hogeschool Windesheim in Zwolle, ruimte G2.20. Tijdens de bijeenkomst geeft ProRail een toelichting op deze toekomstplannen.
Werkzaamheden bij station Zwolle: spoor wordt op zijn plek gelegd
Spoorwerkzaamheden in Zwolle

Meer ruimte op het spoor

Om de verbinding tussen Noordoost Nederland en de randstad te verbeteren, is er meer ruimte voor treinen nodig op het spoor. Om dit mogelijk te maken heeft staatssecretaris Mansveld samen met de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Overijssel op 17 december 2013 besloten om samen 225 miljoen euro te investeren in spoorknooppunt Zwolle. Dit bedrag is bestemd om: 
 

  • het spoor tussen Zwolle en Herfte te verdubbelen en een vrije kruising aan te leggen; 
  • sporen en wissels op het emplacement van Zwolle aan te passen;
  • extra opstelen servicesporen te bouwen met bijbehorende voorzieningen.

Komende tijd onderzoek doen

De plannen staan in grote lijnen op papier, en worden de komende jaren verder uitgewerkt. Er zijn meerdere varianten mogelijk voor de genoemde onderdelen. In 2014 en 2015 vervolgt ProRail daarom het onderzoek naar de verschillende mogelijke varianten en gaan we meer gedetailleerde ontwerpen maken. Volgens de huidige planning wordt er in de tweede helft van 2015 een variant vastgesteld. Naar verwachting starten we in 2017 met bouwen en midden 2021 is het project gereed.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst leggen wij uit wat we gaan onderzoeken, welke procedures van toepassing zijn en hoe de planning er ongeveer uit ziet. ProRail wil de voorbereidingen doen in goed overleg met de omwonenden en de omgeving. Op de informatieavond vertellen we meer over de manier waarop we omwonenden betrekken.

Waar en wanneer?

Belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 16 juni om 19:00 uur op Hogeschool Windesheim, Gebouw G, ruimte G2.20, Campus 2-6, 8017 CA Zwolle.

Programma

19:00 – 19:30 uur: inloop met koffie en thee

19:30 – 20:15 uur: presentatie toekomstplannen

20:15 – 21:15 uur: informatiemarkt

Gepubliceerd op