Ontwerp reizigerstunnel aangepast

De nieuwe reizigerstunnel onder de sporen van station Zwolle krijgt een nieuw ontwerp en wordt nu over de hele lengte 17 meter breed en aan de zuidzijde verlengd. De gemeente Zwolle, ProRail en aannemer Dura Vermeer hebben afspraken gemaakt over het ontwerp van de tunnel aan de Hanzelandzijde. Het nieuwe ontwerp maakt station Zwolle nog comfortabeler voor trein- en busreizigers. Er komt een betere en makkelijkere overstap van en naar het geplande busstation aan de Hanzelandzijde.

De wijziging van de tunnel betekent dat de tijdelijke traverse over de sporen ongeveer een half jaar langer in gebruik blijft dan eerder gepland. Verwachting nu is dat de reizigerstunnel medio 2015 wordt opgeleverd.

Volwaardig knooppunt

ProRail werkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de bouw van de nieuwe reizigerstunnel en het verbeteren van het spooremplacement Zwolle. Gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail werken samen aan een totaalplan voor de spoorzone. De eerste stap in dat plan is de verplaatsing van het busstation naar de zuidkant van station Zwolle (Hanzelandzijde). Daarom is een aanpassing van de reizigerstunnel nodig zodat de tunnel straks goed aan kan sluiten op het geplande busstation aan de zuidzijde. Station Zwolle wordt hiermee een volwaardig knooppunt voor het openbaar vervoer. De aanpassing aan de reizigerstunnel wordt gefinancierd door de provincie Overijssel.

Ambities worden zichtbaar

Met de nieuwe tunnel krijgen de reizigers meer ruimte op station Zwolle en kan het de groeiende aantallen reizigers opvangen. De nieuwe tunnel maakt de overstap tussen stad- en streekbussen en de trein gemakkelijker. Er ontstaat ook een veel betere verbinding tussen de stadsdelen ten noorden en ten zuiden van het spoor. Door de ingreep wordt het aantrekkelijk om in het omliggende gebied te investeren in nieuwe ontwikkelingen.

Aanpassing

In het nieuwe ontwerp wordt de (verbrede) tunnel verlengd tot aan de Hanzelaan, waar de reizigers via een brede trap op een nieuw aan te leggen stationsplein komen. Ook wordt in het aangepaste ontwerp rekening gehouden met de eventuele komst van winkels. Omdat aannemer Dura Vermeer enkele maanden nodig heeft voor de aanpassing, duurt het tot medio 2015 voordat de tunnel open gaat. In de tunnel maakt de aannemer de aansluitingen voor de trappen, roltrappen en liften die later direct toegang geven tot het nieuwe busperron.

Gepubliceerd op