Rapportage 42 mogelijke maatregelen Kamperlijn

ProRail verklaarde 1 juni jl. dat het nieuwe station Zwolle Stadshagen in de dienstregeling kan worden opgenomen. In deze verklaring werd ook gesproken over een rapport met alle afgewogen maatregelen en oplossingsrichtingen dat openbaar gemaakt zou worden. Klik hieronder in het bericht om deze rapportage in te zien.

Afgelopen maanden is in samenwerking met Movares, Arcadis, Deltares en met input van TNO en TU Delft onderzoek gedaan naar allerlei mogelijke oplossingen. Er zijn gedurende het onderzoek uiteraard meerdere ideeen aangedragen en besproken. Na weging zijn de nodige maatregelen alsnog afgevallen. Deze rapportage  is het eindproduct met 42 maatregelen.

Tweede Machinist

In de rapportage wordt de maatregel van de tweede machinist met een vraagteken beoordeeld. Dit komt omdat deze rapportage was afgerond voordat de resultaten van de proef beschikbaar waren. Deze resultaten zijn later meegenomen in de overleggen met de bestuurders van de provincie Overijssel en gemeente Kampen en Zwolle op 18 april en 30 mei.

 

 

Gepubliceerd op