Sail to the COP

ProRailer Eva doet mee aan Sail to the COP. Het initiatief van 35 young professionals om met een zeilboot te varen naar de VN-klimaattop, de COP25. Tijdens de 7 weken durende zeereis gaven deelnemers vorm aan hun visie op duurzame mobiliteit en onderzochten ze mogelijkheden om het vliegtuig te laten staan. Omdat de COP inmiddels is verplaatst naar Madrid, is ook ProRailer Thomas aangehaakt. Volg hier hun avonturen.

Zeilen naar de Climate Change Conference

Sail to the COP is een initiatief van vier jonge veranderaars om aandacht te vragen voor een klimaatbestendige toekomst van transport. En dat onderwerp spreekt Eva aan. Haar werkzaamheden bij ProRail - als green innovator - liggen namelijk op het snijvlak van innovatie en duurzaamheid. Eva: "Ik houd mij vooral bezig met materialen, de harde kant. Maar ook de zachte kant vind ik interessant. Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe krijgen we meer mensen in de trein? Daar zit een stukje gedragsverandering bij."

Denktank

Over dit soort zaken bogen de opvarenden zich tijdens de zeereis. Een zeilschip als denktank. Ze stortten zich op verschillende casussen, formuleren een visie en stellen een maatregelenpakket op. In Madrid wordt dit, door plaatsvervangers, tijdens de klimaattop aangeboden aan internationale hoogwaardigheidsbekleders. Bij terugkomst krijgt ook minister Van Veldhoven het maatregelenpakket overhandigd.

ProRail doet mee

"De reden dat ProRail mee doet aan Sail to the COP is omdat de deelnemers gaan werken aan mogelijkheden voor duurzame mobiliteit", legt Reinout Wissenburg, strategisch manager duurzaamheid bij ProRail uit. "Het thema van de klimaattop sluit aan bij onze duurzaamheidsambities, waarvan één van de pijlers mobiliteit is: meer mensen in staat stellen om de trein te nemen in plaats van het vliegtuig of een auto."

Omdat de uitstoot van met name vliegen een serieus obstakel vormt voor de klimaatdoelen, wordt van de deelnemers gevraagd na te denken over wat er concreet nodig is om mobiliteit te verduurzamen. "Ook vragen we hen hoe wij een succesvol aanbod van internationale treinreizen tot stand kunnen brengen, wetende dat de trein het klimaatvriendelijke alternatief is voor continentaal vliegen."

Alternatieve top en route

De organisatie van de COP25 besloot eind oktober dat de klimaatconferentie niet in Chili gehouden kan worden vanwege onrust in het land. De klimaattop vindt nu van 2 – 13 december plaats in Madrid. Zeilboot de Regina Maris vervolgde de koers naar Zuid-Amerika, omdat het niet op tijd in Spanje kon zijn. De deelnemers roepen nu op om vooral met de trein naar de top te reizen: Rail to the COP.

Volg de COP, Eva én Thomas

Plaatsvervangers reizen nu per trein naar de COP25 en organiseren tijdens de klimaattop sessies met de opvarenden. Vanaf Martinique verslaat Eva de COP dus live via haar Instagramaccount en columns op deze pagina.

Thomas Möhring, beleidsadviseur duurzaamheid bij ProRail, is de eerste week bij de top aanwezig. Je kunt hem ook via deze pagina en via LinkedIn volgen.

Instagram Eva naar de COP

De toekomst van reizen

Sail to the COP