Sail to the COP

ProRailer Eva deed mee aan Sail to the COP. Het initiatief van 35 young professionals om met een zeilboot te varen naar de VN-klimaattop, de COP25. Deze vond van 2 tot en met 13 december plaats in Madrid. Tijdens de 7 weken durende zeereis gaven deelnemers vorm aan hun visie op duurzame mobiliteit en onderzochten ze mogelijkheden om het vliegtuig te laten staan.

Zeilen naar de Climate Change Conference

Sail to the COP is een initiatief van vier jonge veranderaars om aandacht te vragen voor een klimaatbestendige toekomst van transport. En dat onderwerp spreekt Eva aan. Haar werkzaamheden bij ProRail - als green innovator - liggen namelijk op het snijvlak van innovatie en duurzaamheid. Eva: "Ik houd mij vooral bezig met materialen, de harde kant. Maar ook de zachte kant vind ik interessant. Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe krijgen we meer mensen in de trein? Daar zit een stukje gedragsverandering bij."

Denktank

Over dit soort zaken bogen de opvarenden zich tijdens de zeereis. Een zeilschip als denktank. Ze stortten zich op verschillende casussen, formuleren een visie en stellen een maatregelenpakket op. In Madrid wordt dit, door plaatsvervangers, tijdens de klimaattop aangeboden aan internationale hoogwaardigheidsbekleders. Bij terugkomst krijgt ook minister Van Veldhoven het maatregelenpakket overhandigd.

ProRail doet mee

"De reden dat ProRail mee doet aan Sail to the COP is omdat de deelnemers gaan werken aan mogelijkheden voor duurzame mobiliteit", legt Reinout Wissenburg, strategisch manager duurzaamheid bij ProRail uit. "Het thema van de klimaattop sluit aan bij onze duurzaamheidsambities, waarvan één van de pijlers mobiliteit is: meer mensen in staat stellen om de trein te nemen in plaats van het vliegtuig of een auto."

Omdat de uitstoot van met name vliegen een serieus obstakel vormt voor de klimaatdoelen, wordt van de deelnemers gevraagd na te denken over wat er concreet nodig is om mobiliteit te verduurzamen. "Ook vragen we hen hoe wij een succesvol aanbod van internationale treinreizen tot stand kunnen brengen, wetende dat de trein het klimaatvriendelijke alternatief is voor continentaal vliegen."

Volg de COP, Eva én Thomas

Eva versloeg de COP live via haar Instagramaccount en columns op deze pagina. Thomas Möhring, beleidsadviseur duurzaamheid bij ProRail, was de eerste week bij de top aanwezig. Hij deelde hierover via LinkedIn.

De toekomst van reizen

Sail to the COP

Rapport

Lees hier het Sail to the COP-rapport. Daarin vind je onder meer:

  • Denk Tank proces
  • Probleemanalyse
  • Visie en waarden
  • Kansen
  • Onze 16 oplossingen
  • Onze eisen