Profiel en reglement rvc

De raad van commissarissen moet zo zijn samengesteld dat de taken naar behoren worden vervuld. Voor nieuwe leden wordt een profielschets opgesteld waarbij rekening is gehouden met de aard en de activiteiten van ProRail, de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad.

Profielschets

Aan alle leden van de raad van commissarissen stelt ProRail dezelfde eis: een brede ondernemings- of maatschappelijke ervaring. Elke commissaris moet bovendien geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt elk lid over de deskundigheid die noodzakelijk is om zijn taak binnen de raad te kunnen vervullen. De raad evalueert de profielschetsen (pdf) regelmatig. Vervolgens worden hier conclusies uit getrokken voor de eigen samenstelling, omvang en werkwijze.

Reglement

De samenstelling en het werk van de raad van commissarissen van ProRail is vastgelegd in een reglement (pdf).

Commissies van de raad van commissarissen

Bekijk de reglementen van deze commissies: