CO2-Beleid van ProRail

Duurzaam werken, minder CO2 uitstoten en bewust met energie omgaan is een must. Het certificaat van de CO2-Prestatieladder laat zien dat een bedrijf het ook echt dóét. ProRail is zelf ook gecertificeerd. We zorgen voor helder inzicht in ons energieverbruik, en we nemen maatregelen om verder te verduurzamen.

CO2-bewust werken

De CO2-Prestatieladder is een certificering die bedrijven stimuleert om CO2-bewust te werken. Ze moeten zich aantoonbaar inzetten voor energiebesparing, en het gebruik van duurzame energie en materialen. Zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij projecten. Hoe meer CO2-bewust, des te hoger op de ladder – waarbij 5 het hoogste niveau is. ProRail heeft een CO2 Bewust Certificaat voor niveau 5.

Wat is het CO2-beleid van ProRail?

In het certificatieschema van de Prestatieladder staan de eisen waaraan een bedrijf moet voldoen voor een certificaat. Vanuit vier invalshoeken: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Hieronder leest u per invalshoek wat we doen om CO2-bewust te handelen. Met daarbij tussen haakjes de bijbehorende eis uit het certificatieschema (zie Handboek CO2-Prestatieladder 3.0).

ProRail moet én wil haar CO2-uitstoot verminderen. Op korte en lange termijn. Daarvoor maakten we een energiebeleidsplan voor 2011-2020 en zijn we toegetreden tot de MeerjarenAfspraak energie-efficiency (MJA3). De MJA3 is een convenant tussen de overheid en het bedrijfsleven.

Het voornaamste doel van het beleidsplan en de MJA3 voor 2020: 30% meer energie-efficiency ten opzichte van 2005. Daarnaast willen we vanaf dat jaar 100% van onze energie duurzaam opwekken en inkopen.

Hoe we deze doelen willen halen, en de beoogde resultaten, staat in het Energie Efficiencyplan 2017-2020 (EEP). Jaarlijks rapporteren we over de voortgang aan Rijkswaterstaat Leefomgeving (voorheen Agentschap NL) en maken we een bedrijfsrapportage.

Meer informatie:

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf CO2-Beleid Energie Efficiency Plan 2017-2020
2.01 MB
pdf CO2-Beleid MJA Sectorrapport 2018
618.65 KB
pdf CO2-beleid MJA Sectorrapport 2017
480.44 KB
pdf CO2-Beleid MJA Sectorrapport 2016
jaargang 2016
857.08 KB

Onze CO2-reductie

Naast energiebesparingsmaatregelen zijn we bezig onze CO2-uitstoot te verminderen. De doelstellingen daarvoor hebben we vastgelegd in het Meerjarenplan Duurzaamheid.

Voor 2016 -2030 zijn de CO2-doelstellingen:

  • We pakken ons energiegebruik (scope 1 en 2) verder aan. Daardoor daalt onze CO2-uitstoot tot 2020 tot onder de 10 kton (uitgaande van een gemiddeld jaar, gecorrigeerd voor weersinvloeden).
  • We gaan tot 2020 minstens 5 kton per jaar aan CO2 besparen in de materiaalketen, ten opzichte van 2010 (scope 3).
Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf CO2-Besparingsplan
1.2 MB

CO2-voetafdruk

Sinds 2008 brengen we onze ‘CO2-voetafdruk’ in kaart (3.A.1). We stellen vast hoeveel broeikasgassen we uitstoten, mét de belangrijkste oorzaken. Dus niet alleen directe uitstoot van bijvoorbeeld eigen brandstofgebruik. Maar ook de indirecte uitstoot van onder meer leaseauto’s, zakelijk vliegverkeer en verwarming.

Bekijk de ProRail CO2-voetafdruk van de afgelopen jaren:

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf ProRail CO2-voetafdruk 2018
1.2 MB
pdf ProRail CO2-voetafdruk 2017
508.02 KB
pdf ProRail CO2-voetafdruk 2016
2.43 MB

CO2-verbruik verminderen in de gehele keten

Van aannemers tot vervoerders, van opdrachtgevers tot medewerkers over onze gehele keten willen we duurzaam werken. Want alleen zo maken we echte stappen. Daarom voeren we analyses uit waarmee we kunnen bepalen hoe we ons CO2-verbruik in de gehele keten kunnen verminderen.

De grootverbruikers in beeld

Een voorbeeld van zo’n analyse is de dominantie-analyse. Daarmee krijgen we een beeld van welke materialen en systemen de meeste CO2-uitstoot veroorzaken. Vervolgens voeren we per systeem of product een ketenanalyse uit. Dat betekent: wat is de uitstoot van dit product gedurende de gehele levenscyclus van zo’n product? Dus niet alleen tijdens gebruik door ProRail. Als we dat weten, dan kunnen we bepalen hoe we die uitstoot gaan verminderen. Samen met onze ketenpartners.

Naast de dominanatie-analyse hebben we diverse ketenanalyses uitgevoerd. Zoals voor spoorstaven bovenleidingportalen. Een overzicht van al onze uitgevoerde ketenanalyses vindt u hieronder:

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf CO2-Beleid Dominantie Analyse 2017
12.91 MB
pdf CO2-Beleid Ketenanalyse - LCA - Hekwerken
2.62 MB
pdf CO2-Beleid Ketenanalyse - Spoorstaven
201.34 KB
pdf CO2-Beleid Ketenanalyse - Ballast
Laatst gewijzigd: 10-01-2020
1.07 MB
pdf CO2-Beleid Ketenanalyse - Geluidsschermen
Laatst gewijzigd: 10-01-2020
3.25 MB

Hoe ver zijn we met het verwezenlijken van onze reductiedoelstellingen? Welke voortgang hebben we geboekt? Daarover rapporteren we elk half jaar. Een overzicht van onze voortgangrapportages:
 

Bestandstype Informatie Versie Bestandsgrootte
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 1 en 2
Periode 2019
1.17 MB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 1 en 2
Periode januari-juni 2019
586.45 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 1 en 2
periode 2018
928.55 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 1 en 2
Periode januari-juni 2018
249.08 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 1 en 2
Periode 2017
450.77 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 1 en 2
januari-juni 2017
875.64 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 3
Periode 2019
674.51 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 3
Periode januari - juni 2019
440.92 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 3
periode 2018
407.67 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 3
Periode januari-juni 2018
402.79 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 3
Periode 2017
303.65 KB
pdf CO2-Beleid Voortgangsrapportage scope 3
januari - juni 2017
408.94 KB

Transparant over CO2

ProRail wil transparant zijn over haar energieverbruik en over de maatregelen voor efficiënter energiegebruik. Naar belanghebbenden én naar medewerkers. In het Communicatieplan Energie en CO2 2020 leest u er meer over.

Participatie in CO2-initiatieven

ProRail werkt actief aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo doen we mee aan diverse initiatieven in de spoorsector en ontwikkelen we zelf ook initiatieven, zoals:

Verder werken we samen met onder andere de overheid aan een CO2-reductieprogramma voor de hele spoorsector (pdf). En onderzoeken we met '3kV' of de spanning op de bovenleiding verhoogd kan worden om energie te besparen. Meer informatie over de initiatieven van ProRail leest u in het document Deelname sector- en keteninitiatieven (pdf).

Denk mee over CO2-reductie

Heeft u ideeën of wilt u als organisatie samenwerken met ProRail? We staan open voor initiatieven! Neem contact met ons op.