Australiërs kijken bij ons af

Miljoenensteden in Australië kampen met een groot probleem. Ze groeien zo hard, dat de wegen in rap tempo dichtslibben. Met name vrachtverkeer over de weg vormt een issue. De Australian Logistics Council zoekt naar alternatieven over het spoor en wendt zich in die zoektocht tot ProRail. De Aussies kwamen vorige week bij ons op bezoek om te kijken hoe wij ons goederenvervoer hebben geregeld.
Zelflossers in de Rotterdamse haven, bij ECT
Zelflossers in de Rotterdamse Haven

Via de weg

Het goederenvervoer in Australië gaat nu nog voornamelijk over de weg, wat steeds meer leidt tot files. Dat vraagt om meer gebruik van de goederentrein, maar daarvoor moet het spoor efficiënter worden benut. De ervaringen die ProRail in onder meer de Rotterdamse haven heeft zijn voor Australië een goed voorbeeld. Met bezoeken aan het Rotterdamse havengebied, aan Schiphol Airport en aan de goederenterminals in Venlo en Tilburg kreeg de Australian Logistics Council (ALC)  meer inzicht in mogelijke oplossingen.

Vervoersmethoden

De delegatie keek onder meer naar de manier waarop wij in binnen- en buitenland over korte en langere afstanden verschillende vervoersmethoden op elkaar aansluiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door te zorgen dat containers met evenveel gemak kunnen worden verladen op treinen als op binnenvaartschepen, vrachtwagens of vliegtuigen.

80 km

Goederenterminals in Venlo en Tilburg bieden eveneens perspectief voor de Australiërs. Vanaf deze terminals wordt vracht opgeslagen om vervolgens via andere treinen, vrachtwagens of binnenvaartschepen door Europa te worden verspreid. Deze methode opent voor de grote steden in Australië de mogelijkheid van spoorgoederenvervoer over een afstand van zo'n tachtig kilometer, waarmee de wegen kunnen worden ontlast.

Korte afstanden

De Australiërs kijken volgens accountdirecteur Goederen Hans-Peter Voorhoeve van ProRail terug op een leerzaam bezoek. Voor ProRail leverde de komst van de ALC nieuwe inzichten op. "Wij kunnen ons maar moeilijk voorstellen dat het in Australië rendabel kan zijn goederen over zulke korte afstanden over het spoor te vervoeren. Het is interessant samen met onze Australische collega’s te kijken hoe dat bij hen lukt." Eerder ging een delegatie van ProRail al op bezoek in Australië om een presentatie te houden tijdens een congres van de ALC. Tijdens het congres werd duidelijk dat ondanks de grote verschillen tussen de spoorwegen in Nederland en Australië er veel uitdagingen zijn die beide landen gemeen hebben.

Gepubliceerd op