Bestrijding van spoorincidenten een gezamenlijke opgave

Regiodirecteur Inés Plasmans heeft afgelopen vrijdag in Middelburg haar handtekening gezet onder een convenant met de veiligheidsregio Zeeland en de regio Zeeland/ West Brabant van de nationale politie. Daarin staat hoe we met elkaar samenwerken bij incidenten op het spoor.

Je hoopt het natuurlijk nooit, maar als er een keer iets gebeurt, is het goed om te weten wie wat doet in het geval van een incident. Daarom is het belangrijk vooraf met elkaar goed na te denken over een gezamenlijk inzet en in kaart te brengen wat de mogelijke knelpunten zijn. Bovendien leren we zodoende ook van elkaars kennis en expertise. Dat helpt incidenten zo effectief en goed mogelijk af te handelen.

Over de helft

De afspraken leggen we vast in een convenant. Dat doen we met alle 25 veiligheidsregio’s en inmiddels zijn we over de helft. Ieder convenant heeft een landelijk kader als basis en daarnaast zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt over melding en alarmering, leiding en coördinatie, veiligheid en informatiemanagement, gezamenlijk oefenen, deelname aan crisisoverleg, risico- en crisiscommunicatie en het evalueren van incidenten. De convenanten gelden voor onbepaalde tijd.

Gepubliceerd op