Beter en meer

Beter en meer. Onder dit motto werken NS en ProRail intensief samen om het spoorsysteem - en daarmee het openbaar vervoer in Nederland - naar een hoger plan te tillen. Onze voorstellen zijn gebundeld in het werkdocument ‘Concept Operationele Uitwerking Lange Termijn Spooragenda’ dat een belangrijke bouwsteen vormt voor de spoorambities van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het ministerie heeft dit werkdocument op 11 februari ter informatie aangeboden aan de Tweede Kamer.
Trein op viaduct Beethovenstraat Amsterdam
Trein op viaduct Beethovenstraat Amsterdam

Visie, ambities en doelen tot en met 2028

In haar Lange Termijn Spooragenda (LTSA deel 1 van voorjaar 2013) heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu al eerder de visie, ambities en doelen voor het spoor tot en met 2028 uiteengezet. Zij geeft daarin onder meer aan hoe het vervoer per spoor voor de reiziger en de verlader in de toekomst zal (moeten) verbeteren.

Concrete aanpak

Het ministerie werkt nu samen met de spoorsector en overheden aan een concrete aanpak om de doelen uit de spooragenda te bereiken. Onderdeel hiervan is de genoemde uitwerking. NS en Prorail doen in hun werkdocument de nodige voorstellen om de prestaties van het spoor in de toekomst te verbeteren en een kwaliteitsimpuls te geven aan het hele openbaar vervoer.

Meer weten? Op de site van het ministerie vind je het complete werkdocument 'Concept Operationele Uitwerking Lange Termijn Spooragenda'

Gepubliceerd op