Constructief overleg ProRail en aannemers

Meer scherpte, extra checks en de oproep om over de eigen grenzen heen te stappen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst met de 100 sleutelfiguren van de aannemers VolkerRail, Strukton Rail, BAM en ProRail. Doel: minder storingen op de drukst bereden spoortrajecten in Nederland en een betere bereikbaarheid van luchthaven Schiphol. Ook werd stilgestaan bij de vraag of de tijdsdruk tijdens werkzaamheden niet te hoog is. Is er voldoende tijd om het werk te verzetten dat nodig is?

Gisteren kwamen de 100 sleutelfiguren van spooraannemers en ProRail medewerkers bij elkaar om te benoemen hoe de scherpte en alertheid op het spoor in de driehoek Schiphol – Amsterdam – Utrecht kan worden verhoogd. Aanleiding was de storing bij Schiphol op maandag 13 april die veel overlast veroorzaakte. President-directeur Pier Eringa laste een spoedoverleg in en riep de betrokken partijen bij elkaar om zo snel mogelijk concrete verbetermaatregelen te nemen. Vorige week al kondigde Eringa aan extra storingsploegen en inspecteurs in te zetten op het spoor in de driehoek Schiphol – Amsterdam – Utrecht. 

Extra inspecteurs en storingsploegen

De concrete maatregelen om extra inspecteurs en storingsploegen in te zetten bij risicovolle momenten zijn volledig omarmd door de aannemers. Inspecteurs doen extra controles op de staat van de infrastructuur en controleren of alle werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd. Mocht zich een storing voordoen dan zijn storingsploegen sneller ter plaatse. De extra mankrachten worden direct ingezet.

‘Over de grenzen heen kijken’

Ook is afgesproken dat partijen die in de driehoek Schiphol-Amsterdam-Utrecht werkzaam zijn nog nauwer gaan samenwerken en indien nodig over de grenzen van hun werkgebied of werkafspraken heen stappen. ‘We moeten soms bereid zijn meer te doen dan waar we in principe  verantwoordelijk voor zijn. Dat vraagt van ons allemaal een cultuuromslag. Dit alles met maar een doel voor ogen: de trein moet altijd rijden voor de reiziger’, zo liet Eringa weten. ‘Pak die extra meter ook als het jouw eigen gebied niet is. We moeten met meer moed en lef aan de slag als het gaat om storingsreductie’, zo voegt Jan Vos, directeur van Volker Rail daaraan toe. 

Scherpte bij overdracht

Pier Eringa wil ook meer scherpte op momenten dat werk wordt overgedragen. Hij maakt daarbij een vergelijking met het ziekenhuis, waar hij tot voor kort werkzaam was. ‘Het moment waarop de grootste kans is dat er zaken fout gaan, is bij de wisseling van de wacht. Dan komt het aan op goede communicatie en duidelijke werkafspraken. Ook op het spoor zijn er deze cruciale overdrachtsmomenten, waarbij extra scherpte kan bijdragen tot betere prestaties’, aldus Eringa.

Tijdsdruk

Naast het maken van concrete afspraken is de discussie over de tijdsdruk van het werk aangezwengeld. In een zeer korte tijd, vaak maar een paar uur in de nacht, moet de aannemer veel werk verzetten. Is sommige gevallen is het de vraag of dat haalbaar is, aldus enkele aanwezigen. Pier Eringa: ‘Ik wil daar meer inzicht in krijgen.  Enerzijds willen we in het belang van vervoerders en hun reizigers onze infrastructuur maximaal beschikbaar stellen. Anderzijds moeten we natuurlijk wel tijd genoeg hebben om het spoor zodanig goed te onderhouden dat we niet telkens geconfronteerd worden met storingen. Dat is niet alleen kostbaar, maar vooral heel vervelend voor reizigers. Ik wil weten of die balans nu goed is. Misschien blijft alles bij het oude, of zeggen we: liever een half uur extra tijd voor onderhoud maar dan wel in een keer goed. Maar nogmaals, hierover wil ik meer inzicht krijgen. Op ons drukke Nederlandse spoor waar 24/7 gebruik van wordt gemaakt, is dit een onderwerp waarbij je niet te licht en te snel moet handelen. Bij dit vraagstuk betrek ik uiteraard ook de vervoerders’, aldus Pier Eringa.

Gepubliceerd op