Ravage Teuge enorm

De ravage op het spoor bij Teuge blijkt zeer omvangrijk. Maar liefst zes betonnen bovenleidingportalen (de palen waaraan de bovenleiding zit) inclusief de fundering ervan, moeten vernieuwd worden. Ook is het spoor over ruim 250 meter zodanig beschadigd, dat het compleet wordt vervangen. Er zijn 420 nieuwe dwarsliggers en zeker 500 meter aan spoorstaven voor nodig. Bovendien vernieuwen we op vier locaties de baanapparatuur voor energievoorziening omdat ook deze beschadigd is geraakt. Honderden spoorwerkers werken aan het herstel.

Reizigers moeten er rekening mee houden dat er in ieder geval tot en met woensdag geen treinverkeer mogelijk is. Meer informatie volgt in de loop van deze dag wanneer de planning nog meer gedetailleerd is.

Uitzonderlijke schade

Zondagmorgen ontstond er een aanrijding op de beveiligde overweg in de stationsstraat van Teuge. De omvangrijke schade aan met name de bovenleidingportalen is uitzonderlijk te noemen. Een van de twee sporen ter hoogte van Teuge in het baanvak Apeldoorn-Deventer moet volledig vernieuwd worden. Maar ook het andere spoor is door rondvliegende brokstukken en bekabeling beschadigd geraakt. Dit kan echter met slijpapparatuur worden hersteld. Gisteren is aannemer VolkerRail samen met ProRail de hele dag al bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden, zoals de aanvoer van materieel en materiaal. Gisteravond kon het autowrak worden verwijderd en de trein herspoord. Vannacht is begonnen met opruimen en vanmorgen vroeg is het spoorherstel begonnen.

Met man en macht

Er worden 100 spoorwerkers per 24 uur ingezet. Nadat het spoor is vernieuwd (verwachting is eind deze dag) kan het materieel voor bovenleidingherstel ook ter plekke komen en met het werk aan de bovenleiding beginnen. Wanneer de portalen weer staan en de bedrading opnieuw is getrokken, kan begonnen worden met testwerkzaamheden.

Voor dergelijke werkzaamheden worden vaak twee buitendienststellingen gepland door een project dat daar circa twee jaar van tevoren al mee begint. Vanwege de omvang van de schade is nu in allerijl een projectorganisatie opgetuigd.

Gepubliceerd op