Steeds iets zuiniger

Wist je dat de wisselverwarming een van onze grootste energieslurpers is? En dat door de strenge winter van 2012-2013 het energieverbruik omhoog is gegaan? En dat ons energieverbruik in 2014 weer is gedaald? Een groenere omgeving en minder vervuiling. Daar werkt ProRail uiteraard aan mee. Zo zijn we kritisch op de bedrijven waarmee we samenwerken.
Stationsscan duurzaamheid op station Woerden
Stationsscan duurzaamheid op station Woerden

Gebruiken aannemers bijvoorbeeld duurzame materialen? Wordt er bij werkzaamheden gelet op de omgeving? Dat meten we aan de hand van de CO2-prestatieladder. Hoe meer CO2 bewust, hoe hoger je op de ladder staat – waarbij 5 het hoogste niveau is. ProRail staat zelf op niveau 4 van de CO2-prestatieladder.

En ProRail zelf?

Natuurlijk zijn we minstens zo kritisch op onszelf.  We kijken regelmatig naar onze eigen CO2-uitstoot en we onderzoeken hoe we dit omlaag kunnen brengen. Zo kopen we energie zoveel mogelijk duurzaam in, hergebruiken we zoveel mogelijk materialen en werken we aan de levensduurverlenging van bijvoorbeeld spoorstaven.

Ons grootste doel is om ten opzichte van 2005 in 2020 30% energiezuiniger te zijn en dat 100% van onze energie duurzaam is opgewekt en ingekocht. Op het gebied van CO2 uitstoot heeft ProRail de ambitie om in 2020 jaarlijks 65 kiloton CO2 in de spoorketen te  besparen ten opzichte van 2010. Dit staat gelijk aan de uitstoot van 7.500 huishoudens. Dit willen we bereiken we door:
• 50 kiloton CO2 reductie op het eigen energieverbruik tussen 2010 en 2020;
• 15 kiloton aan CO2 reductiemaatregelen in de keten tussen 2010 en 2020.

Hierbij hoort natuurlijk ook een niveau 5 op de CO2-prestatieladder.

Op de goede weg

2020 is nog ver weg en de doelstellingen zijn flink. Hoe hebben we het in 2013 gedaan en hoe gaat het in 2014? In 2013 zagen we een stijging in het energieverbruik zien door een koudere winter en door nieuwe systemen die energie verbruiken. In 2014 zagen we juist een daling van het verbruik. Dit kwam deels door een warmere winter, maar ook door besparingsmaatregelen en actievere sturing op energieverbruik.
Ook in de keten zijn diverse maatregelen doorgevoerd die tot een daling van CO2-uitstoot leiden zoals het hergebruik van spoorstaven en wissels en door treinen langer te laten uitrollen. Daarnaast zorgt de inkoop van duurzame energie tot een aanzienlijke daling van ons CO2-verbruik.
We zijn op koers, maar de ontwikkelingen in 2013 en 2014 laten zien dat we onze schouders eronder moeten blijven zetten om die koers te behouden.

Wil je meer weten over onze CO2-emissie? Lees dan hier verder.

Gepubliceerd op