Terugblik eerste omleidingsperiode 3e spoor Duitsland

De eerste omleidingsperiode voor goederentreinen vanwege de aanleg van een 3e spoor in Duitsland zit erop. Tien weken lang zijn treinen omgeleid via de Brabantroute en Oost Nederland. Vandaag een terugblik met de belangrijkste bevindingen.
Goederentreinen
Goederentreinen

Van 20 april tot 26 juni was er vanwege werkzaamheden bij de grens maar één spoor beschikbaar tussen Emmerich en Oberhausen. Hierdoor konden er minder goederentreinen van de Betuweroute gebruik maken dan normaal. Omdat het goederenvervoer een grote bijdrage levert aan de economie en treinen niet zomaar kunnen worden opgeheven, hebben de treinen gebruik gemaakt van alternatieve routes. Via de Brabantroute (Rotterdam, Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven) zijn dagelijks 20 tot 25 treinen omgeleid naar de grensovergang bij Venlo. Daarnaast zijn enkele treinen omgeleid via de grensovergang bij Oldenzaal in Oost-Nederland. Vanuit Venlo of Oldenzaal konden de treinen landin- of landuitwaarts hun weg vervolgen naar hun eindbestemming.

Constructieve samenwerking

Om de toename van het goederenvervoer over de alternatieve routes te kunnen afwikkelen, zijn er vooraf door de Stuurgroep Derde spoor Duitsland onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de vervoerders en verladers duidelijke afspraken gemaakt en diverse maatregelen genomen. Zo was er bijvoorbeeld extra personeel op de verkeersleidingspost in Eindhoven en spanden machinisten zich tot uiterste in om stipt op tijd te vertrekken. Cruciaal daarbij was goed samen te werken en in een constructieve houding scherp op elkaar te durven zijn. Deze aanpak lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen; de punctualiteit voor het goederenvervoer was bij de grensovergang in Venlo hoger dan normaal. 

Hinder in de omgeving

Gedurende de omleidingsperiode zijn er circa 25 klachten binnengekomen vanuit de omgeving. Deze hadden betrekking op overwegen en geluids- en trillingsoverlast. De komende jaren zal het aantal treinen dat wordt omgeleid verder toenemen. De stuurgroep onder leiding van het ministerie is zich ervan bewust dat van achterover leunen dan ook absoluut geen sprake kan zijn. De inspanningen om de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken en tegelijkertijd een zo goed mogelijke treindienst uit te voeren, zullen alleen maar moeten toenemen. 

Volgende omleidingsperiode

Dit najaar staat er opnieuw een omleidingsperiode gepland van vrijdag 23 oktober tot en met zondag 13 december. Er vinden dan werkzaamheden plaats aan de stroomvoorziening bij de grensovergang waardoor er tussen Emmerich en Oberhausen slechts 1 spoor beschikbaar is. De verwachting is dat het aantal treinen dat dagelijks zal worden omgeleid dan vergelijkbaar is met de afgelopen periode. 

Derde spoor Duitsland

In 2015 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een ruim 70 km lang derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Met het derde spoor krijgt de Betuweroute een betere verbinding met Duitsland en kunnen er in de toekomst meer treinen van deze route gebruik maken. Dat is nodig omdat het vervoer over de Betuweroute de afgelopen jaren is gegroeid en dit naar verwachting nog verder zal toenemen.

Gepubliceerd op