Innoveren en verbeteren

Steeds meer bedrijven maken gebruik van het spoor, voor het vervoer van een groeiend aantal goederen. Het (inter)nationale spoorgoederenvervoer neemt ook de komende jaren flink toe. Daar maken we het spoor klaar voor. Samen met vervoerders, havenbedrijven, terminals en verladers maken we het spoorgoederenvervoer nog slimmer en duurzamer.
Testlocatie railsystemen goederenvervoer

Vrije route naar het Europese achterland

Jaarlijks zijn er zo’n 3,3 miljoen treinritten op het spoor (voor goederen én reizigers). En dat worden er de komende jaren alleen maar meer. Daarom moeten we zorgen voor voldoende ruimte op het spoor. Zodat er meer goederentreinen kunnen rijden, en deze ook efficiënter  die flinke afstand naar Duitsland of verder in Europa kunnen afleggen. Zo werken we aan een betere aansluiting  met het spoor in Duitsland. Waardoor er straks optimaal van de Betuweroute gebruik gemaakt kan worden. 

Betere keten

Containers die van haven of luchthaven naar een terminal gaan. Een lading grondstof die van de trein naar drie verschillende fabrikanten moet – goederenvervoer is een complex logistiek proces, waarvan alle verschillende onderdelen goed op elkaar moeten aansluiten. Samen met havenbedrijven, railterminals, verladers, operators en vervoerders zorgt ProRail voor een steeds betere aansluiting, zodat de transportketen beter wordt.

Innoveren voor een slimmer spoor 

Hoe maken we ons spoor ‘slimmer’? Dus nog betrouwbaarder, voorspelbaarder en duurzamer? Dat doen wij onder meer door slim te innoveren. Doorgaans samen met onze partners en experts op het vlak van innovatie. Bijvoorbeeld met onze vervoerders, de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, Railcenter, TNO, TU Delft en Rijkswaterstaat.

Nieuw!

  • RouteLint – met deze app kan een machinist de komende seinen zien. Hij kan zijn rijgedrag daar eerder op afstemmen, waardoor goederentreinen soepeler kunnen doorstromen.
  • Een zelfrijdende trein – op de Betuweroute gaan we testen doen met een trein die op de automatische piloot rijdt.  
  • Hogere spanning – een verdubbeling van het voltage (naar 3000 volt) levert meer vermogen én bespaart energie. 
  • Langere treinen – een trein van 740 meter lang kan meer lading meenemen, tegen slechts beperkte extra kosten. 
  • Hergebruik goederenpaden – dankzij nieuwe, slimme technologie kunnen we bij vertragingen een gepland pad gemakkelijk hergebruiken voor een andere trein.
  • Train Information System (TIS) –deze webapplicatie geeft realtime informatie over internationale goederentreinen. Daarmee zien we direct waar verschillende internationale treinen niet op elkaar aansluiten, en wat we daar aan kunnen doen.
  • Smart camera’s – slimme camera’s en sensoren scannen en registreren alle goederenwagons. Bij defecten of ongelukken kunnen we dan nóg doorgeven waar bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen zich precies bevinden.

Eén loket voor alle vragen

Onze dienstverlening aan vervoerders is breed. Gaat van informeren tot het bieden van slimme applicaties. Maar we zorgen wél voor één loket, waar goederenvervoerders met al hun vragen terecht kunnen. Wel zo makkelijk. 
goederenvervoer@prorail.nl