Slim vervoeren

Goederen van A naar B brengen, over het spoor. Het klinkt simpel. Maar het vraagt om goede afspraken en voorbereiding. Kunnen goederen bijvoorbeeld wel samen vervoerd worden? Gaat het om bederfelijke levensmiddelen of om onbeperkt houdbaar? Om 1 of 20 containers? Wat is de beste route, waar zitten de ‘overstappen’ en wanneer moet alles afgeleverd? Het spoor past goed in zo’n logistieke puzzel.
Keten van grondstof tot consument

Snel en efficiënt

Transport is vaak een keten. Een aaneenschakeling van reizen per schip, trein, vliegtuig of truck. Een transportketen is zo een samenspel van vervoerders, verladers, terminals, havenbedrijven en operators. Goederentreinen passen steeds beter in die keten. Brengen een lading snel en efficiënt van bijvoorbeeld de haven naar een terminal.

Eigen spooraansluiting

Sommige bedrijven hebben een eigen spooraansluiting. Zo kunnen ze hun lading - via het spoor - in één keer op de plek van bestemming laten brengen. Of andersom: lading ontvangen van andere partijen. Zo’n eigen spooraansluiting is een interessante logistieke mogelijkheid voor verladers.

Op tijd 

Wat er ook vervoerd moet worden – het moet op tijd aankomen. Want iedereen die de goederen verder moet verwerken of vervoeren, rekent daarop. Stel dat een fabrikant een levering een dag te laat ontvangt. Dan verliest hij kostbare tijd, dus geld. En ook zijn klanten krijgen te maken met vertraging. Het spoor is een betrouwbare manier van vervoer. ProRail zorgt voor een betrouwbaar spoor en een goede dienstregeling, die we continu controleren.  

Uitgebreid internationaal netwerk

De Europese infrastructuur voor goederenvervoer wordt steeds beter. De Rail Freight Corridors (RFC) is een Europees netwerk van internationale ‘goederencorridors’. Dat zijn doorgaande treinpaden door heel Europa. Ook het Nederlandse spoor sluit goed aan op het Europese netwerk RFC. Denk aan de Nederlandse Betuweroute, waarover goederentreinen vanaf de Rotterdamse haven direct naar Duitsland rijden – zonder te stoppen. Het spoor biedt voldoende capaciteit en veel mogelijkheden voor overslag naar andere vervoersmiddelen, zoals trucks of vrachtschepen.

Meer goederen, meer samenwerken

We verwachten dat het vervoer over het spoor nog flink groeit. In 2030 bijvoorbeeld, wordt er vanuit de Rotterdamse havens niet 25, maar ongeveer 70 miljoen ton via het spoor verder vervoerd. Dat zijn zes keer zo veel zeecontainers. De logistieke puzzel wordt daarmee ook complexer. Want er kunnen misschien wel 50 partijen betrokken zijn bij een hele ‘goederentransportketen’. Dat vraagt dus nauwe afstemming, goede afspraken en heldere informatie over en weer. Kortom: een goede samenwerking . ProRail zorgt dat het spoor klaar is  voor deze uitdagingen.

Goederen per spoor

Het spoor verdelen

Er zijn circa 40 vervoerders en vervoerende aannemers die het spoor in Nederland gebruiken. ProRail zorgt voor een betrouwbaar spoor en verdeelt de ruimte op het Nederlandse spoor onder alle vervoerders. Vervoerders kunnen makkelijk en snel ritten en capaciteit bij ons aanvragen.