Uniek: de Betuweroute

Goederen die de Nederlandse havens binnenkomen, gaan vaak via het spoor de grens weer over. Verder Europa in. Naar Duitsland, Italië, Polen, Hongarije… Een groot deel van dit spoorgoederenvervoer gaat via de Betuweroute. Een speciale spoorlijn - van zee naar Zevenaar - alléén voor goederen. Snel, veilig en efficiënt.

Startpunt Europees spoorgoederenvervoer

De Betuweroute is een 172 km lange spoorlijn, alléén voor goederenvervoer. De lijn brengt goederentreinen vanaf de Rotterdamse en Amsterdamse haven binnen 2 uur - zonder stoppen - in Duitsland. Waar de treinen kunnen ‘intakken’ op andere Europese goederenspoorlijnen. Want de Betuweroute hoort bij het Rail Freight Corridor (RCF). Dat is het Europese netwerk van ‘spoorcorridors’ door heel Europa. En de Betuweroute is het start- of het eindpunt - uniek dus.  

Betuweroute in cijfers

  • 172 kilometer ononderbroken spoor, met 2 sporen over de hele lengte
  • Wekelijks meer dan 500 treinen, naar 15 landen (de meeste Europees)
  • 25.000 volt wisselstroom mogelijk voor locomotieven, in plaats van het reguliere 1500 volt gelijkstroom
  • 0 gelijkvloerse kruisingen. Het spoor  kruist wegen en water alleen onder- of bovenlangs. Dus via bruggen, viaducten en tunnels. 

Ruimte op spoor en weg

Een spoorlijn alleen voor goederentreinen. Dat geeft niet alleen goederenvervoer de ruimte. Ook andere spoor- en weggebruikers hebben er baat bij:  

  • Reizigers. Meer capaciteit voor reizigerstreinen op het 'gemengde spoor'. Want de Betuweroute zorgt voor minder goederentreinen over dit spoor.
  • Wegverkeer. Minder files. Want dankzij de Betuweroute gaat er minder goederenvervoer over de weg. 

Groei goederen over het spoor

De Betuweroute is in 2007 in gebruik genomen, en het goederenvervoer neemt nog steeds toe. Daarom is er extra ruimte nodig. Vooral op één plek: het grensgebied tussen Zevenaar en Oberhausen. Daar komen meerdere lijnen samen, waardoor er een knelpunt ontstaat. In Duitsland wordt nu 70 kilometer extra spoor aangelegd, het 'derde spoor' tussen Emmerich en Oberhausen. Ook in Nederland wordt extra spoor aangelegd, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Straks kunnen er 160 treinen per dag de grens passeren.

Goederenrit: Tweede Maasvlakte - Duisburg

Tien jaar Betuweroute!

Veelgestelde vragen

Wat maakt de Betuweroute zo veilig?

  • Er zijn geen gelijkvloerse kruisingen met wegen en water. Het spoor loopt onder- of bovenlangs. Via tunnels, bruggen en viaducten 
  • Alle tunnels zijn uitgerust met blusvoorzieningen. Bluswater is ook altijd bij de hand, want langs de hele route liggen sloten. 
  • We kunnen de locatie en snelheid van treinen nauwkeurig bijhouden en doorsturen.

Want ook de Betuweroute heeft 'hotboxen'. Die houden in de gaten of de assen niet te warm worden. 

Is de Betuweroute de enige spoorlijn voor goederenvervoer?

De Betuweroute is de enige 'dedicated' goederenspoorlijn in Nederland. Goederentreinen mogen echter in Nederland op alle spoorlijnen rijden, mits dit past qua capaciteit en wetgeving (bv geluid, Basisnet: vervoer gevaarlijke stoffen). Bepaalde routes worden meer gebruikt door goederen dan andere. Bijvoorbeeld de Brabantroute, die bij Venlo de grens passeert. Handig als de bestemming in Zuid-Europa ligt. De Nederlandse spoorlijnen die (ook) goederen vervoeren, maken deel uit van een heel Europees netwerk van ‘goederencorridors’. Dat netwerk wordt ook in Nederland steeds verfijnder. Bijvoorbeeld door de aanleg van extra spoor vanaf Zevenaar, waardoor de Betuweroute beter aansluit op Duitsland. Of neem het nieuwe spoorviaduct bij Meteren, de dubbelsporige Zuidwestboog. Die geeft ruimte voor een extra verbinding tussen de Betuwelijn en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch.

Mogen alle goederentreinen over de Betuweroute?

De Betuweroute is toegerust op goederenvervoer. Maar treinen moeten wel voldoen aan de wettelijke regels voor geluid en gevaarlijke stoffen. Hoeveel treinen er kunnen rijden, hangt onder andere af van hoe stil de wagons zijn en wat ze aan boord hebben.

Alle veelgestelde vragen over Uniek: de Betuweroute

Infographic

Infographic Betuweroute