Nieuwsberichten over spoorvernieuwing

ProRail over op windenergie

Windmolens
Vanaf deze week gaat ProRail over op windenergie: met terugwerkende kracht (per 1-1-2012) koopt ProRail alleen nog maar energie afkomstig van windmolens uit Nederland in. Daarmee wordt vrijwel het gehele elektriciteitsverbruik van ProRail verduurzaamd en daalt de CO2-voetafdruk van ProRail aanzienlijk.
Gepubliceerd op