Gevonden voorwerpen bij archeologisch onderzoek Breda

We werken op dit moment aan de vernieuwing van station Breda. Voordat we met zo’n vernieuwing beginnen, checken we eerst het ‘bodemarchief’ van de bouwplaats; liggen er nog archeologische en/of cultuurhistorische schatten in de grond, voordat we hier later in gaan ‘wroeten’? Met dit onderzoek proberen we aantasting van deze mogelijke schatten zo veel mogelijk te beperken.

Archeologie Breda

Onze archeoloog, Jerry Huisman, onderzoekt de bouwplaats in Breda samen met zijn collega, de stadsarcheoloog van de gemeente Breda. Hij vertelt over zijn vondsten tot nu toe.

Gevonden voorwerpen

Aan de noordzijde van Breda zijn we nu klaar met het archeologische onderzoek. Hier hebben we restanten aangetroffen van een laan die onder het station heeft doorgelopen. Wat we van de laan hebben teruggevonden zijn de greppels die langs de weg liepen. In één van die greppels vonden we zelfs een klein reispistooltje uit het eind van de 19e eeuw. Nu gaan we verder aan de zuidzijde van het station. Daar zouden we sporen kunnen vinden van de oude vesting van Breda die vermoedelijk daar heeft gelegen.

Uniek station Breda

NS, ProRail en de gemeente Breda bouwen in Breda een uniek station waarbij reizen, wonen, werken en winkelen op een moderne en comfortabele manier zijn geïntegreerd. Het nieuwe gebouw is toegerust op de groeiende reizigersstroom en wordt een zeer comfortabele opstapplaats naar Schiphol, België en Frankrijk. De bouw duurt tot medio 2015.

Grootste stationsverbouwing

ProRail zit middenin de grootste stationsverbouwing sinds het bestaan van de spoorwegen. Bestaande stations zijn uit hun jasje gegroeid en is er behoefte aan nieuwe stations. Grote centrale stations als Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Arnhem worden moderner, ruimer en toegankelijker om reizigers een prettig verblijf te bieden. Ook maakt ProRail tal van kleinere stations beter toegankelijk met liften en roltrappen. Daarbij maakt ProRail steeds meer ruimte voor de fiets.

Gepubliceerd op