Grote natuurgebieden sinds 50 jaar weer verbonden

Het leefgebied van veel dieren en planten wordt doorkruist door wegen en spoorwegen. Om de belangrijkste natuurgebieden weer met elkaar te verbinden, hebben we samen met provincies en Rijkswaterstaat de afgelopen jaren negen ecoducten over spoor en autoweg gebouwd. Het gebied vanaf de Veluwe tot aan de Rijn en de IJssel is daardoor sinds vijftig jaar weer aaneengesloten.
Herder met zijn schapen over Ecoduct Op Hees
Herder met zijn schapen over Ecoduct Op Hees

Overleving van flora en fauna

De verbinding van de natuurgebieden is belangrijk voor de overleving van flora en fauna in ons land. Dieren en planten kunnen zich immers beter verspreiden. En dat is weer goed voor een gezonde leefomgeving van de mens. Nu de eenheid van het landschap is hersteld wordt wetenschappelijk onderzocht of en door welke dieren de ecoducten worden gebruikt. Er staan daarom camera’s op de ecoducten.

Samenwerking

De bouw van de negen ecoducten maakt deel uit van het landelijke Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO). Dit is een samenwerkingsverband van verschillende overheden om het leefgebied van plant en dier te vergroten. Vandaag organiseren alle samenwerkende partijen het seminar “Natuurlijk Verbinden” om de realisatie van de ecoducten te markeren.

Kleinere initiatieven in de spoorberm

Daarnaast hebben we 7.000 kilometer spoor met zeker zoveel kilometers aan spoorberm. Met kleine initiatieven willen we ook hier een betere en veiligere leefomgeving voor de dieren creëren. Zo bieden we egels onderdak in dichbtegroeide egelsuites, plaatsen we bijenhotels en helpen we kleine dieren met het passeren van sporen door tunneltjes onder de sporen aan te leggen.
 

Gepubliceerd op