Nauwe samenwerking voor beter spoor

Het moet en kan beter en veiliger op het spoor! Dat was de conclusie na drie slechte winters op een rij en het ongeval vorig jaar in Amsterdam. En die operationele verbetering kan alleen maar als er nog nauwer wordt samengewerkt met de spoorvervoerders. Meer en beter samenwerken op verschillende terreinen zoals dienstregeling, stations en veiligheid. Want alleen zo kunnen we voor reizigers de operationele knelpunten echt oplossen.
Treinen op emplacement

Dit willen we graag zelf maar is ook een wens van de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook de andere vervoerders worden nauw betrokken als de operatie van NS en die vervoerders elkaar raken. Bijvoorbeeld op stations waar verschillende vervoerders gebruik van maken of bij het herontwerp van de aansturing van de treinen. ProRail zal altijd vanuit de onafhankelijke positie die zij heeft ten opzichte van de verschillende vervoerders handelen en scherp in de gaten houden dat er verbetering komt voor alle spoorvervoerders in Nederland.

Concessieteams

Met regionale vervoerders en goederenvervoerders werkt ProRail in de operatie ook al nauw samen. Zo zitten we bijvoorbeeld met vervoerder Arriva in zogenaamde ‘concessieteams’ waarin we op specifieke spoorlijnen samen de operatie verbeteren. En met positief resultaat! Zo ervaren ook de klanten van Arriva dat het steeds beter op het spoor gaat. Een vernieuwd en verbeterd spoor kan namelijk alleen maar in nauw samenspel met alle vervoerders.

Gepubliceerd op