Nico wordt November

Hoe vaak heb je bij het spellen aan de telefoon niet dat je vraagt: 'is dat met de N van Nico'? Vanaf 1 januari 2013 is de N op het spoor officieel geen 'N van Nico of Norbert' meer, maar de 'N van November'. Bovendien wordt ieder gesprek afgesloten met 'over en sluiten' en moeten getallen per cijfer (één drie) worden uitgesproken. Deze aangescherpte gespreksregels voor treindienstleiders en machinisten - het NATO-alfabet - zijn ingevoerd om iedere mogelijke verwarring in communicatie te voorkomen. Zo willen we de veiligheid op het spoor nog beter kunnen garanderen.
Operationeel Controlecentrum Rail in Utrecht
Operationeel Controlecentrum Rail in Utrecht. Fotograaf: Maarten Kleingeld

Veiligheid voorop

Een communicatiefout zit in een klein hoekje. De veiligheid van reizigers en personeel mag hierdoor niet in gevaar komen. Daarom hebben we dit jaar - na een periode van 'warmdraaien' in 2012 - aangescherpte gespreksregels ingevoerd. Met deze nieuwe regels is de kans dat bijvoorbeeld een machinist en een treindienstleider elkaar verkeerd verstaan nog kleiner geworden. Bovendien is per 1 januari 2013 de Europese regelgeving in Nederland van kracht geworden, die deze specifieke gespreksdisciplines voorschrijft. Niet alleen willen we dus zelf de veiligheid op het spoor vergroten, we handelen ook volgens de wet- en regelgeving.

Trainingen

De afgelopen periode hebben alle treindienstleiders en machinisten de juiste informatie gekregen. Bovendien zijn trainingen en e-learningsmodules aangeboden, herinstructies gegeven en speciale zakkaartjes ontwikkeld. Al deze inspanningen resulteren in een stijging van de kwaliteit van de gesprekken. Dit is een positieve ontwikkeling. In een groot deel van de gesprekken worden de nieuwe regels inmiddels goed toegepast. Bovendien blijven we ook in 2014 activiteiten ontwikkelen om treindienstleiders te ondersteunen in het verder 'eigen maken' van de veiligheidscommunicatie.

Eigen maken kost tijd

We begrijpen dat het tijd kost om de nieuwe gespreksregels eigen te maken, zeker voor onze vakmensen die al langere tijd bij ons werken. Zij hebben het afgelopen jaar alle ruimte en hulp gekregen om de nieuwe regels eigen te maken. In diverse overleggen zijn we ook in dialoog gegaan met de vakmensen en medezeggenschap over de manier waarop we deze gespreksregels in voeren.

Tussentijdse evaluatie

In oktober plant ProRail een breed overleg in om de huidige stand van zaken rondom veiligheidscommunicatie door te nemen. Treindienstleiders, vertegenwoordigers van de vakgroep treindienstleiding en teamleiders zullen hieraan deelnemen. Ook ILenT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden hiervoor uitgenodigd.

Gepubliceerd op