ProRail helpt mee in strijd tegen water

ProRail verstevigt de spoorbruggen bij Nijmegen en Deventer. Ingeklemd tussen hoge dijken en dichtbevolkte gebieden verliezen rivieren steeds meer ruimte. Tegelijkertijd regent het vaker en harder waardoor waterstanden stijgen en er meer kans is op overstromingen. Voor ProRail betekent dit dat de spoorbruggen een handje geholpen moeten worden. De pijlers moeten extra sterk worden gemaakt omdat er een hoogwatergeul onder de spoorbruggen komt.

Ruimte voor de Rivier

De pijlers van de beide bruggen stammen uit de negentiende eeuw. Ze ontlenen nu een deel van hun stevigheid aan het zand en de rivierklei er omheen. Voor het project Ruimte voor de Rivier worden zand en klei juist afgegraven. Bij Nijmegen tot zeven meter diep bijvoorbeeld. We maken de pijlers daarom extra stevig om de functie en veiligheid van de bruggen te garanderen.

Extra betonwanden tot 23 meter diep

Voordat de hoogwatergeul onder de bruggen wordt gegraven, zorgen onze aannemers ervoor dat de brugpijlers een extra diepe betonwand krijgen. Komende maanden maken gravers met vijf kuub klei tegelijk een 1,5 meter brede geul rondom de pijlers die later vol wordt gestort met beton. In Nijmegen zal zodoende een wand van 80 meter lang en 23 meter diep ontstaan. In Deventer wordt de verstevigingswand tot 18 meter diep.

Klik hier voor uitleg wat een hoogwatergeul is: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pEo3WsXNons

Gepubliceerd op