Spoorwegveiligheid naar nog hoger niveau

Om het spoor nog veiliger te maken hebben ProRail en NS het afgelopen jaar uitgebreide maatregelen genomen. Met dit maatregelenpakket wordt de kans dat een trein een rood sein passeert verder teruggedrongen. Ook komen er nieuwe waarschuwingssystemen voor treinpersoneel en medewerkers van de verkeersleiding. Het vangnet ATB-vv wordt verder, vooruitlopend op het nieuwe veiligheidssysteem ERTMS, voor €32 miljoen uitgebreid (van 1.700 seinen eind 2012 naar 2.500 in 2014).
Twee hoofdseinen met intercitytrein
Twee hoofdseinen met intercitytrein

Brief Tweede Kamer

Het maatregelenpakket werd vandaag door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) naar de Tweede kamer gestuurd. In een uitgebreide brief aan IenM en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zetten de twee bedrijven uiteen wat zij allemaal hebben gedaan mede naar aanleiding van het treinongeval in Amsterdam.

Maatregelen

De maatregelen om de veiligheid verder te vergroten zijn een combinatie van: 1) het voorkomen dat machinisten rode seinen tegenkomen; 2) het voorkomen dat rode seinen worden gepasseerd; 3) het voorkomen dat een ongeval kan plaatsvinden; 4) nog veiliger treinen.

Het kan en moet nog veiliger

Het aantal roodseinpassages is de afgelopen jaren door eerdere maatregelen al gehalveerd. Door de aanvullende maatregelen wordt dit aantal volgens NS en ProRail nog veel verder naar beneden gebracht. Het spoor is het veiligste vervoermiddel in Nederland, maar het kan en moet nog veiliger.

Gepubliceerd op