Test: damwanden verwijderen zonder lawaai

In Amersfoort bouwt ProRail aan de westkant van het station een ongelijkvloerse kruising, ook wel dive-under genoemd. Een groot project dat in de toekomst voor een betere doorstroom van het treinverkeer zorgt. Binnenkort worden de gebruikte damwanden uit de grond gehaald. We willen de omgeving zoveel mogelijk overlast besparen en testen daarom een nieuwe manier om de wanden ‘trillingsvrij’ uit de grond te trekken.

Geen lawaai

Dit ‘trillingsvrij uit de grond trekken’ gebeurt met een hydraulische pomp. Normaal gesproken worden damwanden verwijderd met een trilblok, wat veel lawaai en trillingshinder kan veroorzaken. De methode met hydraulische pomp levert minder hinder (een geluidsniveau van ca. 51 dB) op voor omwonenden. De nieuwe methode met de pomp is niet eerder toegepast op dit type damplanken en bij deze ondergrond. Het is dan ook niet helemaal zeker of de proef slaagt.

Effect gemeten

Om het effect van de methode te meten worden in de directe omgeving trillings- en geluidsmeters geplaatst, ook bij omwonenden. De test duurt twee weken. Dan is duidelijk of de damwanden ook daadwerkelijk ‘trillingsvrij’ verwijderd kunnen worden. Met initiatieven als deze willen we het spoor de meest aantrekkelijke vervoersvorm van Nederland maken en de samenleving zo goed mogelijk dienen.

Gepubliceerd op