Wat vindt u van de route voor goederentreinen?

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Reden om het spoorwegnet voor te bereiden op de toekomst. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail daarom opdracht gegeven plannen uit te werken voor goederenvervoer in Oost- en Zuid-Nederland. Belangrijke opdracht is nu: zoek uit wat de omgeving van deze plannen vindt. Vanavond is daarvoor de eerste informatieavond in Dieren, Gelderland.

Aanpassingen in reizigers- en goederenvervoer

De plannen voor het goederenvervoer zijn onderdeel van het programma hoogfrequent spoorvervoer (PHS). Reizigers kunnen door dit programma straks de trein nemen zonder hun reis vooraf te plannen doordat personentreinen meer als metro’s gaan rijden op de drukste routes. Om voldoende ruimte te hebben op het spoor voor het eveneens groeiende goederenvervoer, moeten er extra maatregelen worden genomen. De goederentreinen gaan vooral rijden over de Betuweroute en langs de goederenroute Oost-Nederland en Zuid-Nederland.

Elf informatieavonden

Vorig jaar is via informatieavonden aan de omgeving gevraagd hoe het onderzoek naar de goederenroutes zou moeten gaan. Dit heeft nu voor Oost-Nederland geleid tot een lijvig rapport van 178 pagina’s, het Milieueffectrapport (MER) 1e fase. Hierin staan de noodzakelijke maatregelen tussen Zutphen en Hengelo en de effecten hiervan voor het spoor en de omgeving. Via elf informatieavonden in Overijssel en Gelderland wordt komende maand uitleg gegeven en de mening van burgers gevraagd. Bij de keuze van locatie en opzet van avonden is de input van belangengroepen en gemeenten gebruikt. Mede op basis van de reacties, maakt de staatssecretaris dit najaar bekend hoe het programma wordt vervolgd.

Gepubliceerd op