Verstoringen oplossen en voorkomen

Het spoor is één van de veiligste en betrouwbaarste manieren van reizen. Ook al is het spoor drukbezet, toch komen miljoenen passagiers en goederen elke dag weer probleemloos aan op hun plaats van bestemming. En als er een verstoring is, dan liggen onze draaiboeken klaar om deze zo snel mogelijk op te lossen.

Goed voorbereid

Geen dag is hetzelfde op het spoor. Onverwachtse dingen doen zich nu eenmaal voor. Een wisselstoring, een storm, een defecte trein… Gelukkig zijn wij goed voorbereid om in te spelen op onverwachtse gebeurtenissen. Zodat het treinverkeer er geen hinder van ondervindt, of zo snel mogelijk weer op gang komt. U heeft als vervoerder immers geen tijd om lang te wachten: uw reizigers of goederen moeten vervoerd worden!

Snel reageren dankzij draaiboeken

Om snel te kunnen reageren op verstoringen, werken we met Trein Incident Scenario’s (TIS's): draaiboeken voor verschillende soorten calamiteiten. In zo’n draaiboek staat wie er gewaarschuwd moet worden, wat de prognose is en hoe de verstoring moet worden opgelost.

Vier strategieën om de verstoring op te lossen

Bij een verstoring willen we uiteraard zo snel mogelijk de dienstregeling herstellen. Dat is in ieders belang. Om dat te kunnen doen, laten we de dienstregeling in eerste instantie juist los. We passen de treinenloop aan. Dat betekent: minder treinen of treinen die anders rijden. Dat stelt ons in staat om de verstoring zo snel mogelijk op te lossen. Als dat gebeurd is, richten we ons weer op de dienstregeling.

Hoe lossen we zo’n verstoring dan zo snel mogelijk op?

Daarvoor hebben we vier strategieën:

  • Versperringsmaatregelen
    Is een spoor, vrije baan of emplacement buiten gebruik door een versperring? Dan isoleren we die versperring. Zo voorkomen we een ‘sneeuwbaleffect’ in het spoorsysteem.
  • Inzet van TAD’s (Trein Afhandelings Documenten)
    Met deze draaiboeken van regionale en landelijke vervoerders kan de treindienstleider per station treinen keren, en naar vrije banen leiden. Zo voorkomen we dat een getroffen knooppunt ‘volloopt’, wat het hele spoorsysteem beïnvloedt.
  • Treinen splitsen op knooppunten; landelijke dienstregeling uitdunnen
    Op knooppunten binnen een regio splitsen we treinen: een deel blijft in de regio en een deel rijdt door. Op deze manier voorkomen we landelijke vertragingen. Een andere maatregel is het uitdunnen van de landelijke dienstregeling. Dan rijden er in heel Nederland minder treinen.
  • Gegarandeerde overstappen op de laatste treinen van de dag

Samenwerking bij internationale verstoringen

Bent u een internationale vervoerder, dan kunt u soms last krijgen van internationale verstoringen. Denk aan stakingen in het buitenland, waardoor goederentreinen te laat arriveren op hun bestemming in Nederland. ProRail en andere Europese spoorbeheerders zoeken elkaar steeds meer op om overlast over de grens te voorkomen.