Waarom wij innoveren

ProRail innovatie

Waarom: beter, sneller, duurzamer

  1. We willen beter: zodat al die mensen straks (nog) sneller, efficiënter, comfortabeler en makkelijker kunnen reizen. En het goederenvervoer ook (nog) sneller, efficiënter en makkelijker te regelen is. 
  2. We willen méér: in 2040 verwachten we 30% meer reizigers- en goederenvervoer. Om dat op te kunnen vangen is er werk aan de winkel.
  3. Het kan duurzamer: We moeten ervoor zorgen dat we dat allemaal goed kunnen opvangen.

Beter, meer en duurzamer: die ambities kunnen we alleen realiseren als we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en andere werkwijzen. Als we snel en flexibel inspelen op vragen uit de samenleving. Als we slimme oplossingen bedenken en ‘out-of-the-box’ denken. Kortom, als we innoveren. 

Mensen en ideeën samenbrengen

Wij innoveren door mensen en ideeën samen te brengen. Speciaal hiervoor heeft ProRail de InnovatieHub ingericht. Voor marktpartijen en overheden. Kennisinstituten en multinationals. Onderzoeksinstellingen en startups. Asset managers en juristen. Technologen en gedragswetenschappers. Oude rotten en whizzkids. Ecologen en economen. Omdat we geloven dat we samen betere resultaten halen. Door van elkaar te leren, elkaar te stimuleren, inspireren en uit te dagen. 

Samen innoveren

Wilt u weten hoe u met ons kunt samenwerken? U leest het bij Samen innoveren.

InnovatieHub

Serious gaming

Human Factors

Testspoor

Innovatie in de praktijk testen? ProRail legt speciaal hiervoor een testbaan aan!

Lees meer.